Currently browsing category

peasants, Page 5

farmers and other rural peoples’ concerns

Takot hatid ng militar sa Isabela

JONES, Isabela — Nagdulot ng takot at pangamba sa ng mga residente at mga lokal na opisyal ang mala-Martial Law na kalagayan sa Barangay Sta. Isabel, Jones, Isabela sanhi ng pagdating at paghimpil ng pwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) mula pa noong Hulyo. Ang presensiya ng militar ay bahagi umano ng pagpapaigting nila ng operasyon laban sa New People’s Army at pagpapatupad ng Community Support Program (CSP)sa ilalim ng Oplan Kapayapaan ng administrasyong Duterte.

Diaries from the field: Isang magsasakang edukador

Nagpunta ako sa isang pagtitipon ng magsasaka para makinig sa talakayan hinggil sa kasalukuyang problema ng manggagawang-bukid, manggagawa sa agrikultura at magsasaka sa bansa at sa Cagayan Valley. Dadaluhan ito ng mga lider mula sa iba’t ibang probinsya. Panauhin sa pagtitipon si Ka Daning Ramos, tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, upang magtalakay kung ano na nga ba ang pagtingin at pagsusuri ng kilusang magsasaka sa rehimeng Duterte.

Kilos-Protesta ng magsasaka para sa karapatan at serbisyong panlipunan

SANTIAGO CITY, Isabela — Nagtipon noong Hunyo 2 ang humigit-kumulang 50 delegado ng konseho ng Danggayan, alyansa ng magsasaka sa Cagayan Valley, mula sa iba’t ibang probinsya sa nasabing rehiyon. Layon ng nasabing aktibidad na pagkaisahin ang magsasaka sa pagsusuri sa kasalukuyang katangian ng gobyernong Duterte, sa pambansang kalagayan ng magbubukid at ang mga lokal na pakikibaka at mga usaping ng magsasaka sa Cagayan Valley.

Diaries from the Field: Hanggang saan aabot ang P20 nila

Kinukwento niya sa akin habang magkasama kami sa isang pagsasanay na kailangan niyang umutang ng ₱ 100 para pang krudo sa motorsiklo at hahanap siya ng pwedeng utangan para may pangkain ang kanyang mga kapatid na manggagawang-bukid. Hindi kasi nakikipag-usap kung kani-kanino ang mga nagpapatrabaho sa bukid at dapat kabesilya ang nakikipagtransaksyon sa kanila.

Daranudor ti Ilocandia: Siasinno ti agbenbenepisyo iti tabako?

Napapanawen nga ipaayda met ti nainkalintegan a benepisyo kanyada. Saan laeng a simple a responsibilidad dagiti agturturay a pasayaaten ti kabibiagda. Daytoy ket utangda iti tunggal pamilya ti mannalon a nangipaay ti binilyon-bilyon a buwis ken bingay dagiti lokal a gobierno.

Pinol offers loans to Benguet farmers

Pinol said DA is now moving towards financing farmers through a loan program to address procurement irregularities on April 27 at the Benguet Agri-Pinoy Trading Center (BAPTC). The secretary was at the BAPTC to talk to farmers regarding the programs of his agency.

Gapu iti Harabas, tulong kiddaw ti mannalon

“Rinibribu a mannalon ti sibuyas ti apektado iti intero a Pangasinan gapu iti panagatake ti Harabas. Adu kanyami ti awan ti nagmaayan ti halos uppat a bulan a nagbanbanugan ken tinartaripatomi a sibuyas,” kuna ni Roberto Fernandez ti Namnama iti Filipino.