Currently browsing category

burburtia krokis

Burburtia Krokis

ACROSS 1 salubungan ng dalawang ilog (Ilok)
8 bayan sa Cotabato karatig ng Kabacan
15 akala (Pang)
16 bayan sa Rizal karatig ng Pililla
17 dating pangalan ng Shariff Aguak, Maguindanao

Burburtia Krokis

ACROSS
1 gamit sa pangisda (Tag)
6 bayan sa Leyte na kaharap sa Samar
14 pagkabalam (Tag)
15 matinding pagkawala ng ulirat (Gr > Eng)

Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA www.nordis.net ACROSS 1 hapon (Kalinga) 6 bayan sa Bataan, lokasyon ng Quinawan beach 10 Uncle ___: simbolo ng bansang …

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Samar karatig ng Paranas
9 salubong (Ilok)
14 mabangong amoy (Eng)
15 air-to-air missile (abbrev)
16 unggoy ng kagubatang Amazon (wikang Guarani)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 isama sa panalangin (Tag)
8 bayan sa Cavite karatig ng Tagaytay
14 eksamen para sa abugasya
15 pagtambang (Ilok, Tag, Ibanag)
16 makulay at mahuning ibon (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 tawag sa batang babae (Tag)
6 baitang, yugto (Ilok)
10 pambansang pulisya ng Pilipinas (Eng abbrev)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 selos, inggit (Ilok)
5 bayan sa Bulacan karatig ng Meycauayan
11 anti-personnel landmine (abbrev)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 online system bago ang Internet (English abbrev)
4 pinulbos na bigas (Ilok)
11 pamaypay (Ilok)
15 ekspresyon ng pagkabigla

Burburtia Krokis

ACROSS
2 ipalaganap (Ilok)
9 pahalang, tulad ng sa bangka (Eng)
14 makakapal na dahon (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Iloilo karatig ng Igbaras
9 sandalyas ng pulubi (Ilok)
15 bayan sa Rizal sa timog ng Baras

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Ilocos Sur sa timog ng Magsingal (2 salita)
12 pambansang ahensya sa imbestigasyon (Eng abbrev)
15 mangharang para magnakaw (Ilok)
16 ilog sa gitna ng Switzerland
18 kuryente mula sa poste (Eng abbrev)