Tuesday, March 31, 2020

Culture & Lifestyle

Home Feature Culture & Lifestyle
This section includes feature articles on dishes and their preparations, places to travel, health and fitness, home and gardening matters, family and childcare issues, and technology updates.

Revisiting the Aglipay Shrines in Ilocos Norte

0
An IFI pilgrimage in Aglipayan landmarks in Ilocos Norte on February uncovered more details on Obispo Maximo Gregorio Aglipay's history as a priest of the Philippine Revolution, and the church's own history beyond Aglipay's life.

Ina Guintengan ken ti agtultuloy a nainsigudan a panagabel ti Tingguian

0
"Ni Inang Norma Agaid-Mina wenno Guintengan, naganna iti Tingguian a kayat a sawen ket nabalitokan a puso, ket immay ditoy siudad ti Baguio tapno ibinglay ti kaammuanna iti panagabel. Maysa isuna a mangngabel wenno master weaver manipud iti Abra."

The Sagrada Familia (Ilocos Sur), one of the first adherents of the Iglesia Filipina...

0
Explore the history of Salcedo's Sagrada Familia, a religious movement in Bantay Kilang whose tale spans a century of faith in strife and is connected to significant figures in Philippine religious and political history.

Anthropologist June Prill-Brett’s award-winning book published anew

0
A new edition of renowned scholar June Prill-Brett's book, Tradition, and Transformation: Studies on Cordillera Indigenous Culture, has been released.

Lam-ang: a story of leadership and self-realizations

0
Although the characters and the main parts of the stories remain familiar, the musical Lam-ang is a reimagination of the famed hero and his epic battles. The play showcases a Lam-ang who was thrust into leadership, unprepared and how it caused the loss of his sense of purpose, as well as the reason for his downfall.

Lam-ang: More than epic, reeducation

0
The Ilocano epic, Biag ni Lam-ang by Pedro Bukaneg, will take the centerstage this December for the 33rd Theater Season “Makidigma” of Tanghalang Pilipino. It will premiere December 6 to 15, 2019, at the Tanghalang Aurelio Tolentino (CCP Little Theater).

Ang ambag ng UP Baguio sa 2019 Creative City Festival ng Baguio

0
Bilang bahagi ng UP Baguio sa selebrasyon sa ikalawang anibersaryo ng deklarasyon ng UNESCO sa Syudad ng Baguio bilang Creative City for Arts and Crafts, pinangunahan nito ang ilang aktibidad kapwa sa larangan ng akademiya at sining kasabay ng pagsasaalang-alang nito sa kabuhayan at kultura ng kinabibilangang komunidad.

SLOWLY BUT SURELY | Sagada strives to achieve “sustainable tourism”

0
This famous mountain retreat is taking the challenge of preserving nature and teaching visitors to respect their culture, while increasing the town’s revenue from the tourism sector.

LUNSAD-AKLAT | Agaw Agimat: Parnaso ng Isang Bilanggong Politikal

0
Ang Agaw Agimat: Parnaso ng Isang Bilanggong Politikal ang ikalawang koleksyon ng mga tula ni Rene Boy Abiva o RBA na isang dating detenidong politikal.

Kontekstualisasion iti taraon

0
“No agsurat maipanggep iti taraon, saantayo nga agbuteng a ramanan ti aniaman a maidasar kadatayo (If you write about food, don’t be afraid to taste whatever food is before you)," kinuna ni Prof. Anna Christie Torres

Mangan Taku: Unang selebrasyon ng Buwan ng Kalutong Pilipino sa Kordilyera

0
Mahalaga ang pagtatampok ng kulinaryang katutubo upang hindi ito tuluyang maglaho sa paglipas ng panahon. Ang pagtatampok ng mga fusion food o paghahalo ng lokal at dayuhang kulinarya ay isang pag-aangkop sa nagbabago o impluwensyadong panlasa ng kasalukuyan gaya ng pizza ng Apayao. Ngunit mahalagang mabantayan ito para hindi mawala sa paglikha ng fusion.

Sinantolan ken ensalada a wombok

0
Daytoy inaramid ko itatta ket sabali gapu ta ready-made ti inusarko a buro a santol ken naapgad ti timplana. Isu a nagnayonak iti getta ti niog tapno sumam-it bassit ket mabalanse ti ramanna. Ingisak daytoy iti sibuyas, bawang, liempo ken sili a berde.

NEWS

FEATURES

Tugon ng inaapi at gutom na mamamayan, #ProtestFromHome sa Lambak ng Cagayan

0
Tumugon ang Cagayan Valley sa pambansang panawagan na #ProtestFromHome at sa gitna ng malawakang lockdown ay pinatunayan ng ilang mamamayan na maraming paraan upang iparating ang mga hinaing at makatarungang kahilingan sa pamahalaan.

OPINION

MULTIMEDIA