5 MIN READ
Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Instrumental at isa sa mga nangunang institusyon ang University of the Philippines Baguio (UPB) sa aplikasyon upang patuloy na lumawak ang opurtunidad para sa mga alagad ng sining at gawang-kamay sa syudad. Gayun din ang patuloy nito pagsasagawa ng iba’t ibang pananaliksik, pagbibigay ng edukasyon at partisipasyon sa iba’t ibang gawain sa syudad upang lalo pang umunlad at maging karapatdapat ang pagiging creative city ng Baguio.

Bilang bahagi ng UPB sa selebrasyon sa ikalawang anibersaryo ng deklarasyon ng UNESCO sa Syudad ng Baguio bilang Creative City for Arts and Crafts, pinangunahan nito ang ilang aktibidad kapwa sa larangan ng akademiya at sining kasabay ng pagsasaalang-alang nito sa kabuhayan at kultura ng kinabibilangang komunidad.

Apunan (lugar kung saan nagtitipon), ay isang bazaar at art exhibit na ginanap noong Nobyembre 19 hanggang 22 sa Romulo Hall sa Teachers’ Camp. Ito ay pagtitipon ng mga artist, artisan at negosyante  sa Baguio at ilang piling bansa sa ASEAN. Ang exhibit ay  kalipunan ng mga kontemporanyong sining na may inspirasyong Kordilyera at karamihan ay likha ng mga artist na nakabase o may kaugnayan sa Baguio. Ang bazaar naman ay nagpakita ng mga halimbawa kung paanong ang mga nililikhang sining ay nagiging responsable sa kapaligaran at sa lipunan habang nakapagbabahagi ito sa creative economy. Ang sumusunod na larawan ay mula sa Apunan Bazaar and Art Exhibit:

Kaledjo Shiyay (halika rito), ay isang exhibit ng mga likha ng mga kasalukuyan at dating estudyante ng University of the Philippines Baguio Fine Arts Program. Nagbukas ang exhibit, na may temang “Filipino Culture as Depicted in Contemporary Art Forms,” noong Nobyembre 20 sa Darnay Demetillo Art Space sa unibersidad. Ang exhibit ay mananatili hanggang Disyembre 6, 2019.

Taludtod, ito ay isang konsyerto ng mga awitin tungkol sa mga pagsubok na kinaharap at kinakaharap at ang mga tugon sa malaganap at lumalalang inhustisya laban sa mga mamamayan. Itinanghal ito sa Teatro Amianan sa UPB noong Nobyembre 20. Itinampok sina Bong Ramilo, Lingling Maranan-Claver, Dean ng UPB Social Science Dept. Arellano ‘Toto’ Colongon , Dap-ayan ti Kultura iti Kordilyera, Ebkas Waya, Tanghalang Bayan ng Kabataan ng Baguio (TABAK Baguio), at The Village Idiots.

International Conference on Southeast Asian Crafts and Folk Art (ICSEACFA), inilunsad ito sa Albert Hall ng Teachers’ Camp noong Nobyembre 21-22. Dinaluhan ito ng mahigit 40 na mga alagad/manggagawa ng sining, akademya, opisyal ng gobyenong lokal at NGO mula sa iba’t ibang panig ng bansa at Canada, India, Japan, Netherlands, Nigeria, Taiwan, Thailand, United Kingdom at USA. Ang tema ng kumperensya ay “crafts and folk art in a sustainable and innovative Southeast Asia.”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.