Home Literary Ang Wika at Panitikan

Ang Wika at Panitikan

353
0
< 1 MIN READ
Ni RENE BOY ABIVA
www.nordis.net

Rehiyunal man o Pambansang antas ay dapat tangkilikin
sikaping saliksikin, bungkalin at payabungin,
nang sa gayo’y mamulaklak at mahubog natin
ang matibay, tunay at buhay na nasyunalismo
na gaya sa isang makulay at puno ng buhay na hardin.

Bawat Pilipino’y ito ang tungkulin,
ang gamitin, pagyamanin at hubugin
ang wika’t panitikan sa kaluluwa, puso’t damdamin
gayong siyang  kailangan ng bawat isa sa atin
upang pag-unlad, kalayaan at pambansang-kaakuhan
ay ating kamtin mula sa kuko ng puting dayong mandaragit
na dumagit sa matamis na kapalaran ng kasarinlan
at sariling pagpapasya natin.

Kaya’t tayong mga Manunulat at Makata
-lalung-lalo na ang madla-
ay muling hinahamon ng kasaysayan,
na balikan yaring mga pangaral
ng pluma ni Rizal na Dakila ng Calamba, Laguna
at ni Ka Celo Del Pilar ng Bulakan, Bulacan
o ng itak at sundang ng magiting na Supremo
Andres Bonifacio ng Tondo, Maynila
-gayong ang wika’y kaluluwa
at ang panitikan ay ang laman
na siyang bubuo sa isang makapangyarihang
moog at sandata para sa paglayang asam
ng mga naunang nuno ng ating lipi
at lahat ng pinagsasamantalahang uri;
mas nakamamatay ito kumpara sa pinaka-abante at pinakamalakas
na riple, kanyon at armas nukleyar ng mga bayang imperyalista!

Agosto 15, 2018
Lungsod Queson, Maynila #nordis.net

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.