Youthspeak: Isang malaking kahibangan ang pahayag ng NEDA

By YBETH MARIANO*
www.nordis.net

Kaugnay ng pahayag ng National Economic & Development Authority (NEDA) na nakabubuhay ang 10, 000 pisong buwanang budget para sa pamilyang may 5 kasapi.Kasinungalingan, malayo sa aktwal na abang kalagayan ng mamamayan, at kawalang malasakit ang pagturan ng NEDA na sasapat ang Php10,000 sa loob ng isang buwan bilang budget ng isang pamilyang Pilipino.

Ayon sa pananaliksik ng IBON Foundation noong 2017, upang maitawid sa pang-araw-araw na kahirapan ang pamilyang may 6 na kasapi, kinakailangang mayroon silang 1, 119 piso nang sa gayon ay disenteng makapamuhay. Taliwas ito sa inilabas ng NEDA na 10, 000 piso lamang kada buwan.

Kung susundin ang sinasabi ng NEDA, lalabas na ang budget lamang ng bawat isang Pilipino sa pagkain ay Php21-28. Lalabas din na Php83 lamang ang budget ng isang indibidwal kada araw. Sa ganiti, nais naming tanungin ang NEDA. Paano makakapamuhay ng disente ang mamamayang Pilipino sa Php10,000 kada buwan bawat isang pamilya?

Sa kasalukuyan na binabayo ng nagtataasang presyo dulot ng pahirap na TRAIN Law ang mamamayan, ang mga ganitong pahayag mula sa mga ahensya ng gobyerno ay malinaw na pagtatangka upang pagtakpan ang isang naghuhumiyaw na katotohanan– walang malasakit at tunay na pahirap lang ang gobyernong US-Duterte sa mamamayan.# nordis.net

*Ybeth Mariano is the Secretary-General of Anakbayan Ilocos

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.