Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

ACROSS
1 etnikong grupo sa Ilokos na malapit sa Igorot
5 tuluy-tuloy na pagkagat, tulad ng ginagawa ng aso sa buto (Tag)
13 maigsi (Ilok)
15 mag-imbot, mag-swapang (Ilok var sp)
16 ekspresyon ng pagtataka o pagkabigla (mga wikang Pil)
18 konstelasyon ng bituin, Balatik sa mga sinaunang Pinoy
19 syudad sa Quezon karatig ng Sariaya
20 palayaw nina Kenneth at Kendall
21 probinsya na lokasyon ng isla Boracay
23 ika-13 letra ng alpabetong Hebrew
24 kabiserang bayan ng Camarines Norte
26 bayan sa Albay karatig ng Ligao
28 kabiserang bayan ng Zambales
30 kaalalay ng doktor (Pil)
34 kamay ang panghawak, ___ ang panlakad
36 kabiserang syudad ng Isabela
39 humalaw, hal. ng impormasyon (Eng)
41 kumpanya ng brodkast sa Britain (abbrev)
43 kalbaryo, pahirap (Eng)
45 kabiserang syudad ng Ghana
46 talo (Ilok)
48 malaking bangka (Sp > Pil)
49 kaugnay ng panganganak (Eng)
50 ibong aquatiko (Eng)
51 mag-ama (Ilok)
52 pandaigdig (Eng)
54 bayan sa Capiz karatig ng Dao
55 pinuno ng mga demonyo (Hebrew)
56 bayan sa Cotabato karatig ng Antipas
57 bayan sa Batangas karatig ng Lian
59 batang babae, kapatid ni Totoy (Tag)
61 dakpin (Eng)
63 tarheta (Eng)
65 kudkuran ng buko (Ilok)
68 air-to-air missile (abbrev)
70 _____ Kadalas ang Minsan, sikat na pelikula noong 1982
74 kama, higaan (Eng)
75 islang bayan sa Palawan karatig ng Busuanga
78 balikat (Ilok)
80 rurok ng trabahong magsasaka (Pil)
81 “Mula ______ hanggang Jolo”
82 kaugnay ng butil na oats (Eng)
83 maigsing punyal (Ital > Eng)
84 may daliri sa paa (Eng)

DOWN
1 daga (Ilok)
2 probinsya sa Kordilyera
3 paggamas, pagtanggal ng damo sa sakahan (Ilok)
4 salapi ng sinaunang Greek
6 batang babae (Eng)
7 imbot, pagkasakim (Ilok var)
8 sa musika, huwag tugtugin ang instrumento (Latin)
9 ngunit (Ilok)
10 baril (Eng)
11 tipikal na partner ni Ina (mga wikang Pil)
12 salop, o 3 litro ng di-likido (Pil)
14 bayan sa Tarlac karatig ng Moncada
16 kilala din bilang (Eng abbrev)
17 Bruce ___, bantog na aktor sa martial arts
22 idlip, maigsing tulog (Eng)
24 huwag bawasan, bagkus ay ________ (Tag)
25 tanga (Ilok)
27 salubong (Ilok)
28 punas ng dumi sa puwit (Ilok)
29 bigote at ______ (Sp > Ilok)
31 bayan sa Cagayan o sa Pangasinan
32 pinuno ng eskwela o unibersidad (Lat > Eng)
33 sa Espanya, sayaw na hawig sa minuet (Sp)
35 ampat, hadlang (Ilok)
37 kargahan o haluan ng hangin o gas (Eng)
38 bait, galang (Ilok)
40 mura, madali (Ilok)
42 sukat ng bigat ng mamahaling bato (Brit Eng)
44 tagapautang (Eng)
47 sa pyudal na Russia, latigong nakakamatay (Rus > Eng)
53 laboratoryo
58 yttrium aluminum garnet (abbrev)
60 tatag, tigas (Tag)
62 dating pangalan ng bayang Santo Niño sa Cagayan
64 bayan at lawa sa Camarines Sur karatig ng Bula
66 heneral (Eng abbrev)
67 allowable daily intake (abbrev)
68 hingal (Ilok)
69 salmon kapag umabot sa 3 taon
71 pagtambang (mga wikang Pil)
72 alyansa militar ng US at mga bansa sa Europa (abbrev)
73 sa arkitektura, korteng-S na molding
75 pusa (Eng)
76 bayan sa Maguindanao karatig ng Cotabato City
77 itlog ng lisa (Eng)
79 at (Eng)

Solution to last week’s puzzle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.