Statements: Pagkondena sa brutal na pagpaslang kay Fr. Mark Ventura

By KARAPATAN — CAGAYAN VALLEY
www.nordis.net

Mariing kinukundena ng Karapatan Cagayan Valley ang brutal na pagpaslang kay Fr.Mark Ventura noong ika-29 ng Abril taong kasalukuyan sa Barangay Mabuno, Gattaran sa Probinsiya ng Cagayan. Siya ay nakatalaga sa Migrant’s desk ng Diocese of Tuguegarao at Indigenous Peoples Advocacy. Isa rin siya sa mga tagapagtanggol ng kalikasan.

Nasa kasibulan siya ng kanyang buhay ngunit dalawang tama ng bala ang tumapos sa kanyang mga paninindigan para sa kapaligiran at karapatan ng mga katutubong mamamayan. Pinagkaitan ng mga salarin ang mga taga-Gattaran ng isang paring kanilang matatakbuhan sa mga panahong ito ng kawalan ng hustisya at talamak ang pagyurak sa karapatang pantao.

Ang malupit at karuwagan na paraan ng pagpaslang sa kanya ay naglalarawan sa kalagayan ng karapatang pantao at kultura ng kawalang pananagutan na laganap sa ating bansa. Kung saan ang mga biktima ay hindi nabibigyan ng due process o pantay na karapatan sa sistema ng batas bagkus basta na lamang pinapaslang. Kadugtong nito ang paglabag sa karapatang mabuhay. Samantalang, ang mga salarin ay nananatiling malaya at hindi napapanagot.

Nangunguna ang administrasyon ni Rodrigo Duterte sa walang habas na paglabag at pagsasa-walambahala sa karapatang pantao sa pamamagitan ng kanyang nagpapatuloy na madugong giyera kontra-droga. Nananatili siyang bingi at pikit mata sa panawagan ng hustisya ng mga biktima at pamilya ng paglabag sa kanilang batayang mga karpatan bilang mga tao. Sinusuhayan ng mga pahayag ni Pres Duterte ang lantarang pagyurak sa karapatang pantao at kabi-kabilang pamamaslang sa bansa.

Isa sa maraming biktima, si Fr.Mark Ventura ay unang biktima ng pamamaslang mula sa mga taong simbahan sa lambak Cagayan sa panahon ni Duterte. Kamakailan lamang ay sunod-sunod ang naging atake sa mga taong simbahan habang isinasagawa ang kanilang tungkulin bilang Kristiyano sa hanay ng mga mahihirap at inaapi. Pinaslang sina Fr.Tito Paez at isang pastor ng United Church of Christ in the Philippines ( UCCP ) sa magkahiwalay na insidente nitong taon. Samantalang inalipusta mismo ni Duterte si Sr.Pat Fox, isang Australyanang madre , at napipintong mapaalis ng bansa.

Sa ganitong kalagayan, nanawagan kami sa lahat ng mga naninindigan para sa karapatang pantao na magkaisa tayo at kamtin ang Hustisya para kay Fr.Mark Ventura at lahat ng biktima ng pamamaslang at biktima ng paglabag sa karapatang pantao.

Higit sa lahat, ipinapaabot namin ang aming pakikiramay sa kanyang mga kapamilya, kaibigan at mga pinaglingkurang mamamayan ng Cagayan.

Hustisya para kay Fr. Mark Ventura!
Itigil ang Pamamaslang!
Itigil ang Kultura ng Kawalang Pananagutan!

#nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.