Proyektong kiskisan-, tulong para sa magsasaka

Ni RANDY FELIX P. MALAYAO
www.nordis.net

Randy is giving space to an article byJhames Paredes.

Naisagawa ang turnover ceremony ng Mobile Rice and Corn Mill sa Barangay Asinga-Via, Baggao, Cagayan noong Mayo 8. Ito ay bahagi ng tatlong taong programa ng Regional Development Center – Katinnulong daguiti Umili iti Amianan (RDC-Kaduami), sa paghahatid ng serbisyong sosyo-ekonomiko sa mga komunidad na benepisyaryo nito.

Ang proyektong kiskisan, o “walay” sa lokal na salita, ay magbibigay-serbisyo sa anim na barangay sa bayan ng Baggao. Ito ay pangangasiwaan at aalagaan ng Timpuyog Dagiti Mannalon iti Asinga-Via (TIMAV), ang binuong people’s organization sa lokal. Kalakhan sa mga miyembro nito ay mga magsasaka, manggagawang-bukid, at mga kababaihan.

Sa programa, ibinahagi ni Pacencia Mercado, tagapagsalita ng TIMAV, ang kahalagahan ng proyekto para sa kanilang komunidad. Sabi niya, “malaking tulong ang proyektong ito dahil napakalayo ng lokal na kiskisan mula rito sa aming baryo at higit na mas mahal ang sinisingil sa amin ng mga traders.” Ihinayag niya na gagaan ang kalagayan ng mga magsasaka lalo pa’t kalakhan ng kanilang farm inputs ay inutang mula sa mga komersyante.

Ipinaliwanag naman ni Petrelle Guzman ng RDC-Kaduami na ang proyekto ay “hindi isang paraan para kumita ng tubo mula sa mga magsasaka, kundi makapaghatid ng serbisyo at maitaas ang kakayanan ng komunidad sa usapin ng food security.” Ayon sa binuong polisiya ng TIMAV hinggil sa paggamit ng Mobile Rice and Corn Mill, maniningil ito ng mas mababa kaysa sa karaniwang singil sa komersyal na kiskisan. Ipagbibili rin nito ang malilikom na bigas sa higit na mas mababang halaga.

Dinaluhan din ng alklade ng Baggao na si Dr. Leonardo C. Pattung ang programa at ipinahayag ang suporta ng munisipyo sa naturang proyekto.

Sa huli, muling binalikan ni Isabelo Adviento ng Danggayan CV, ang naging karanasan ng mga mga mamamayan ng Baggao sa pakikibaka sa lupa at pagharap sa mga traders. “Tanging ang sama-samang pagkilos at pagkakaisa ng organisasyon ang kinakailangan para masiguradong hindi mapunta sa wala ang ating pinaghirapan at pinagpagurang mga tagumpay. Ngayon, kailangan nating alagaan bilang nagkakaisang komunidad ang proyektong ito para hindi ito magsilbi lamang sa interes ng iilan, kundi para sa ikabubuti ng buong pamayanan.”

Bilang paghahanda para sa proyekto, nagkaroon ng pagsasanay ang mga miembro ng TIMAV tungkol sa project management at maging sa pinansya. Nagkaroon din ng mga talakayan hinggil sa climate change at TRAIN Law. Sa pagsasanay na ito, nadagdagan ang kaalaman at kakayahan nila sa usapin ng pangangasiwa sa mga sosyo-ekonomikong proyekto at pagpapagana sa kanilang binuong organisasyon.# nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.