Statements: Kalikasan para sa pakinabang ng lahat, hindi ng iilan lang

Ng SAMANA NUEVA VIZACAYA
www.nordis.net

Ang Pandaigdigang Araw ng Kalikasan ay paalala sa lahat na ang pangangalaga sa yaman ng daigidig ay tungkulin ng lahat. Kasabay ng tungkuling ito ang karapatan ng lahat sa paggamit at pakinabang sa bunga ng mga likas na yaman ng mundo. Karapatang nagmumula sa pagsasaalang-alang ng pag-unlad at patuloy na buhay ng lipunan, hindi ng pagkasira nito.

Subalit anong ang pakinabangan ng ating lipunan, tayong mga Pilipino kung sinisira na ng malalaking dayuhang pagmimina at iba pang proyekto ng gobyerno ang ating kalikasan.

Dito sa Cagayan Valley ay sinasalanta ng mga dayuhang minahan ang kalikasan at kabuhayan ng magsasaka, katutubo at mangingisda. Narito ang malalaki at dayuhang minahan ng OceanaGold at FCF Minerals sa Nueva Vizcaya. Mayroon ding Golden Summit at Nickel Asia sa Isabela. Mga Tsino at Taiwanese naman sa baybayin ng Cagayan. Katulong ang mga pulitiko, pinaghatian ng mga malalaking negosyo ng minahan ang ating likas yaman para sa dambuhalang kita. Kasabay nito sinusuhulan nila ng ilan milyong pisong proyekto ang mga lokal na barangay na napupunta din ang mas malaking bahagi ng pakinabang sa mga lokal na pulitiko. Kumikita ng daan-daang bilyong piso ang mga dayuhan na iniuuwi nila sa kanilang bansa. Habang nilalason ang ating malinis na inuming tubig pati ang ating mga sakahan, sinisira ang ating pook pangisdaan, at nilalapastangan ang ating karapatan sa malusog na kapaligiran

Patuloy na inaagawan ng mapanlinlang na reforestation program na National Greening Program (NGP) ng DENR, ang lupaing ninuno at sakahan ng mga katutubo. Daan-daang ektaryang sakahan sa kabundukan ang kinukuha ng DENR, sa tulak ng dayuhang pamumuhunan, para gawaing plantasyon ng kahoy at kape habang itinataboy ang mahihirap na komunidad ng magsasaka at katutubo patungo sa mga kabayanan at sentro na wala naman kabuhayang naghihintay sa kanila. Hindi tayo tutol sa greening program kung ito ay nagtataguyod sa kabuhayan ng mahirap na magsasaka at katutubong mamamayan.

Nagpatuloy ang pagkasira ng kalikasan sa pag-upo sa puwesto ni Pres Rodrigo Duterte. Usok na naglaho sa hangin ang pangako ni Pres Duterte na ipasasara ang mga minahan at parurusahan sila sa kanilang kasalanan sa kalikasan at sa mamamayan. Bukod pa dito ay naglagay pa siya ng kalihim sa DENR na isang dating heneral ng AFP na kilalang protektor ng logging company at pinatalsik ang isang kritiko ng malalaking dayuhang minahan.

Sa ganitong kalagayan, panghawakan natin ang ating tungkulin na pangalagaan ang kalikasan para sa pakibanang ng buong lipunan at hindi lamang ng iilan. Magkaisa tayo. Ituloy natin ang laban sa sama-samang pagkilos! Ipasara natin at tuluyang palayasin ang mga mapanira at dayuhang minahan.Ipatigil ang mga huwad na proyekto ng pamahalaan sa Cagayan Valley at ipatupad ang pangarap sa tunay na reporma sa lupa para sa mga magsasaka.

Ibasura ang Mining Act of 1995!
Palayasin ang dayuhan, dambuhala at mapanirang pagmimina sa Cagayan Valley!
Ipatupad ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon!#nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.