Statements: Seryosong solusyunan ang ugat ng armadong tunggalian

By ANAKBAYAN – LA UNION
www.nordis.net

Ang mga kabataan at mamamayan ng La Union ay nagkakaisa sa pagsuporta at pananawagan na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at sa seryosong pagsagot sa ugat ng armadong labanan sa ating bayan.

Sa kasalukuyan, laganap sa ating probinsya ang kawalan ng sariling lupa ng mga magsasaka. Nananatili ring mababa ang sahod ng mga manggagawa. Ipinagkakait sa mga mangingisda ang kanilang karapatan sa kanilang kabuhayan at pinahihirapan ng mga napakataas na multa at di makatwirang mga batas at polisiya. Maliban pa sa mga ito, nagpapatuloy ang pagsira sa kalikasan at ganda ng ating probinsya dahil na rin sa pananatili ng mapanirang mga kumpanya tulad ng Holcim at ng planong Coal-Fired Power Plant sa Luna at Mini Hydro Power Plant sa Naguillian.

Hindi rin nakaligtas sa masaker ang mga mamamayan at kabataan ng La Union dahil na rin sa “Gyera Kontra Droga.” Ilang mga mamamayan at kabataan na ang walang awang pinaslang sa ating probinsya at di makatwirang pinaratangan at isinangkot sa iligal na droga para lamang makamit ang mga kota ng listahan ng mga pulis sa kada barangay.

Kasabay ng lahat nang ito ang dagdag na pahirap na idinulot ng Tax Reform for Accelaration and Inclusion (TRAIN) Law at pagpapatuloy ng pagkakait sa ating mga kabataan ng ating karapatan para sa libreng edukasyon. Sa kasalukuyan, halos lahat ng presyo ng pangunahing bilihin ay tumaas na bunga ng nauna nang pagtataas ng presyo ng langis dulot ng salot na TRAIN. Inaatake rin nito ang kabuhayan ng mahihirap nating kababayang tsuper dahil na rin sa salot nitong Jeepney Modernization Program na sa aktwal ay hindi modernisasyon kundi isang malaking iskema upang kumita ang malalaking kumpanyang lumilikha ng sasakyan. Nananatili ring malabo ang implementing rules and regulation ng Free Education. Pinangangambahan din na magiging limitado lamang ang mga kabataang maaaring maka-akses dito. Idagdag pa na tumaas rin ang matrikula sa probinsya sa parehong mga pribado at pampublikong unibersidad.

Subalit hindi ito nangangahulugang hindi natin pananagutin ang kasalukuyang rehimen sa mga kasalanan at paglabag nito sa mga demokratikong karapatan ng mamamayan. Humigit kumulang 20,000 na ang biktima ng extra-judicial killings sa ilalim ng tinaguriang “Giyera Kontra Droga.” Lantaran na nitong ibinebenta ang soberanya at teritoryo ng Pilipinas sa US at China. Nagpapatuloy ang Batas Militar sa Mindanao at ipinagkakait sa mga mamamayang Mëranaw ang kanilang karapatan sa kanilang lupa at kabuhayan. Laganap na laganap din ang paglabag sa karapatang pantao at pagpaslang sa mga ‘kritiko’ ng gobyerno sa buong bayan. Walang hiya nitong binabalasubas ang Konstitusyon upang tuluyang na nitong makontrol ang tatlong sangay ng gobyerno at mailuklok ang sarili bilang diktador.

Hangga’t hindi gumagawa ng seryosong hakbangin si Duterte hinggil sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan, mananatiling mga arte at palabas lamang ang mga salita nito upang pakalmahin ang nag-aalimpuyo at galit na mamamayan.

Dapat tayong manawagan na muling buksan ang usapang pangkapayapaan. Dapat nating igiit na rebyuhin ang salot na TRAIN na pumapatay sa atin at sa ating mga magulang. Dapat nating igiit na ipatupad nang buo at para sa lahat ang libreng edukasyon. Dapat nating igiit sa administrasyong Duterte na irespeto ang karapatang pantao at mga demokratikong karapatan.

Dapat nating igiit at ipanawagan na anumang tangka ng rehimen na iluklok ang sarili bilang diktador na nangangayupapa sa tiranya, paglabag sa karapatan, at pagpaslang ay makakatikim ng bangis at galit ng nagkakaisang kabataan at mamamayan na di na muling magpapaapi at magpapalupig.

Ang mga nabanggit sa itaas ang mga isyu at problema na siya sanang tutugunan sa agenda ng usapang pangkapayapaan. Ang libreng pamamahagi ng lupa sa mga mahihirap na magsasaka, pambansang industriyalisasyon upang lumikha ng mga trabaho para sa mamamayan, serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, at pangangalaga ng kalikasan ang pangunahing nilalaman ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reform (CASER) bilang ang nabanggit ang puso at buod ng usapang pangkapayapaan. Kaya nararapat lamang na manawagan ang mga kabataan na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan at seryosong tugunan ang ugat ng armadong paglaban at mga pagrerebelde.

Peace talks, ituloy!
Free education ipatupad!
Salot na train ibasura!
Karapatan ng mamamayan, ipaglaban! # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.