Mas maraming opensiba panawagan ng NPA-Kalinga

Ni SHERWIN DE VERA
www.nordis.net

BAGUIO CITY — Nanawagan si Tipon Gil-ayab, tagapagsalita ng Leonardo Pacsi Command (LCC) ng New People’s Army sa Kalinga ng papaigting at paparaming taktikal na opensiba. Hiniling niya ang “sabay-sabay at sunud-sunod” at “iba’t-ibang tipo” ng pag-atake sa tropa ng Armed Forces of the Philippines, partikular sa mga tropa ng 50th Infantry Battalion at mga paramilitar sa probinsya.

“Dapat lamang na mas lalo pang paigtingin ang mga kampanya at taktikal na opensiba upang labanan ang matinding militarisasyon hanggang sila ay mapalayas sa mga baryo at sa buong probinsya,” sabi ni Gil-ayab.

Ipinaliwanag din niya na ang tuluy-tuloy na paglulunsad nila ng taktikal na opensiba ay “malaking kontribusyon sa digmang bayan” at paglaban sa “tumitinding pasismo” ng administrasyong Duterte.

Ipinunto niyang marami na ang “nilalabag na karapatang pantao” ng mga militar sa probinsya, maging sa pagtatayo ng mga kampo-militar sa probinsya.

Ang mahigit 30 na detachment na naitayo simula noong 2017 ay “pagpapakita ng lalong tumitinding militarisasyon at naglilingkod lamang bilang Investment Security Forces (ISF) para sa mga pumapasok na mapanirang kapitalistang proyekto tulad ng dam, geothermal, minahan at ‘eco-turismo’,” sabi ni Gil-ayab.

Batay rin sa nasabing pahayag, matagumpay umanong inatake ng LCC ang itinatayong detatsment ng Alpha Company ng 50IB sa Sityo Guessang, sa Poblacion, Balbalan noong March 11. Natamaan sa 25 palitan ng putok si PFC Samuel Neri. Namatay ito habang dinadala sa pagamutan. Wala naman umanong naging kaswalti sa panig ng NPA.

“Matagal nang kinukundena ng mga mamamayan sa Kalinga ang pagpapatayo ng mga detachment sa mga baryo. Maliban sa ibinubunga nitong peligro sa seguridad at karapatan ng mga sibilyan, ay napakaraming gulo at istorbo sa mamamayan ang resulta kung mayroong mga detachment,” anito.

Idinagdag ni Gilayab na “hindi maitatanggi na sa pamamagitan ng paggamit ng pangalang ‘Oplan Bayanihan o Oplan Kapayapaan’ ang tunay at matagal na nailantad na kulay at katangian ng AFP-PNP-CPLA-CAFGU — mapanira, mapanggulo, marahas at mapanlinlang.” # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.