Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Abril 1, 2018

ACROSS
1 tawag sa batang babae (Tag)
6 baitang, yugto (Ilok)
10 pambansang pulisya ng Pilipinas (Eng abbrev)

13 balikat (Pang)
14 gising na isip (Tag)
15 bayan sa Nueva Ecija karatig ng Palayan
16 mga estilo ng tindig (Eng)
17 taong nangungupahan (Ilok)
18 walang ginagawa (Eng)
19 pangunahing syudad sa Bikol
20 maliit na cockatoo ng Australia
21 pulbos para sa bata (Lat > Eng)
23 veranda o patio na may bubong (Hawaiian)
25 kanyon laban sa eroplano (Eng abbrev)
28 buwan (Ilok)
29 katutubong panukat sa dami ng butil (Tag)
33 maliit na bariles (Eng)
34 dapulak, o pesteng sumisira sa dahon (Ilok)
35 buwan na umiinog sa planetang Uranus
36 maliit na kanal (Ilok)
38 atom na kargado ng kuryente (Eng)
40 nanay namin (Ilok)
41 Jama _____: etnikong grupo sa timog Pilipinas at hilagang Borneo
43 butas o maliit na hukay (Eng)
45 mabagal na takbo ng kabayo (Eng)
46 ibasura, iabandona (Tag)
48 bayan sa Cagayan karatig ng Allacapan
50 pinakamasayang parte ng trabahong magsasaka (Pil)
51 isalaysay (Eng)
52 pareho (Eng)
53 bayan sa Lanao del Sur karatig ng Banisilan
54 may pakpak o mala-pakpak na bahagi (Eng)
56 matapos ang takipsilim (Pil)
60 maigsi (Ilok)
61 nanay mo (Ilok)
64 bayan sa Quezon karatig ng Infanta
65 klase ng langgam (Ilok)
66 bagay (Ilok)
68 sa pamamagitan ng salita o bunganga (Eng)
69 kaugnay ng (Eng)
70 magkaisa (Eng)
71 malagkit na bagay (Eng)
72 masamang timpla o ugali (Ilok)
73 si Preysler, Granada, o Lopez: gandang Pinay

DOWN
1 palayaw ni Napoleon
2 maitim na klase ng kahoy (Fr > Eng)
3 kagaya ng 5-Down
4 tula ng pagluluksa (Eng)
5 kagaya ng 3-Down
6 bayan sa Surigao del Norte na maraming isla
7 may tunog ng pag-atungal (Eng)
8 bayan sa Lanao del Sur karatig ng Marawi
9 yaya na taga-India
10 pareho (Ilok)
11 walang bisa o halaga (Eng)
12 pagkaalam sa mga magaganap pa lang (Eng)
14 dating pangalan ng Moises Padilla, Negros Occidental
15 literatura (abbrev)
22 nakasimangot (Ilok)
23 bayan sa Camarines Sur karatig ng Sipocot
24 gilid (Tag)
26 kargahan ng hangin o gas (Eng)
27 mainggit (Ilok)
28 Bachelor of Arts (abbrev)
29 baliktad ng Stop (Eng)
30 toldang silungan (Eng)
31 dalangin (Ilok)
32 lalo pa nga (Ilok)
37 mukha (Ilok)
39 bisita (Eng)
42 maigsing tala o pasabi (Eng)
43 patibong para sa malaking hayop (Ilok)
44 kunin (Eng)
47 probinsya sa timog ng NV
48 gawing katad o pinatuyong balat (Ilok)
49 Gitnang Silangan (Eng abbrev)
54 pataba sa lupa (Pil)
55 nanay niya (Ilok)
57 hangin (Eng prefix)
58 bayan at lawa sa Camarines Sur
59 may sakit (Eng)
60 kawan ng pinapastong hayop (Ilok)
61 ubos (Ilok)
62 sali, sapi (Tag)
63 kapartner (Eng)
67 gelatin (Eng) #

Sungbat ti Marso 18, 2018

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.