Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Enero 21, 2018

ACROSS
1 dagta ng halaman na panglason sa isda (mga wikang Pil)
5 papasyal sa paligid (Tag)
10 bigat ng isang bagay
14 pinakamaagang posible (Eng abbrev)

15 nanay nila (Ilok)
16 dikit, dugtong (Tag)
17 sibak, tagpas (Eng)
18 tatag, tigas (Tag)
19 maburol (Eng)
20 mga bastos na pagsulyap (Eng)
22 taong palaboy (Eng)
23 bayan sa Southern Leyte karatig ng Silago
24 maraming palamuti (Eng)
26 distrito ng lunsod na puno ng teatro (Ital > Eng)
29 aso (Cebuano)
30 mga sukat ng lupa (Eng)
31 pambansang rehyong lunsod (Eng abbrev)
33 kunin mula sa sampayan (Ilok)
36 sa geology, malawak na latag ng bato (Eng)
37 hari (Ilok)
38 dukot, kupit (Tag)
40 Latin (abbrev)
41 mga babaeng usa (Eng)
42 tawag (Eng)
43 binatilyo (Eng)
45 galamay (Ilok)
46 palayaw nina Isabel, Marisa atbp.
47 tunggali (Tag)
49 kamag-anak ng daga pero lumilipad (Pil)
50 lata (Eng)
51 huling letra sa alpabetong Greek
52 grupong Abu Sayyaf (Eng abbrev)
53 asawa ni Ferdinand
54 suha (Pil)
57 ayos, kaayusan (Ilok)
59 langgam (Eng)
61 buto sa bukung-bukong o bandang paa (Lat > Eng)
62 bayan sa Batangas karatig ng San Pascual
63 sumandok ng kanin (Ilok)
65 babaeng tanga (Sp > Pil)
66 pinakadakilang hari ng sinaunang Israel
67 bayan sa Pangasinan karatig ng Manaoag
68 kabiserang lunsod ng Yemen
69 dalhin, ilapit (Ilok)
70 duming makapit o nakaka-diskolor (Sp > Pil)
71 eksperto sa mga lubhang teknikal na paksa (Eng)

DOWN
1 syudad sa Leyte (2 salita)
2 taga-alalay sa loob ng sinehan (Eng)
3 pestehin ng daga (Ilok)
4 Pagtimbang o pagtataya sa halaga (Eng)
5 Tsupi! (Eng)
6 sali, sapi (Tag)
7 tambakan (Ilok)
8 may kinalaman sa unang lalaki sa mundo (Eng)
9 ihapag (Eng)
10 bayan sa Lanao del Norte karatig ng Bacol
11 sandok (Ilok)
12 musmos na isdang tamban (Eng)
13 espiya (Eng)
16 pang-apat na pinakamataas na bundok sa mundo
21 ibudbod, isabog (Eng)
23 natulog (Eng)
25 lubhang mahabang panahon (Eng)
27 harapan (Ilok)
28 daungan ng barko sa timog Norway
31 _____ Klein: kilalang manunulat at aktibista sa Canada
32 tunog ng binubuksang pinto (Eng)
34 kawawa (Ilok)
35 probinsya sa islang Panay
39 sa Bibliya, toreng _____ na nagsimbolo sa ambisyon ng tao
41 bayan sa Bukidnon karatig ng Don Carlos
43 isda (Ilok)
44 damihan pa ng bilang (Tag)
45 daan o 100 (Ilok)
47 lawa sa western Scotland
48 mabaho (Ilok)
49 opisyal na airline ng Pilipinas (abbrev)
53 idagdag (Ilok)
55 instrumentong panghiwa (Eng)
56 instrumentong pambutas (Eng)
57 bayan sa Bohol karatig ng Trinidad
58 magsisigaw at magngangawa (Eng)
60 hindi baba (Tag)
62 noon (Ilok)
63 ekspresyon ng pag-aalala o pagkabigla (mga wikang Pil)
64 palayaw ni Oscar #

Sungbat ti Enero 14, 2018

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.