Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Disyembre 17, 2017

ACROSS
1 iligaw, lituhin (Ilok)
9 mainis, mayamot (Ilok)
15 populasyon (Eng)
16 nakatagilid, nakahilig (Eng)

17 alak mula sa butil ng anis (Eng)
18 kahawig ng lebadura (Eng)
19 magtakda (Eng)
20 pagpungos ng sanga’t dahon (Ilok)
21 ___desal, ___decoco, ___delimon atbp.
24 laki ng ani (Ilok)
26 kurutin o kagatin nang pino (Eng)
29 luwa-ang-mata sa tuwa (Eng)
31 angil, gaya ng huni ng asong galit (Eng)
32 mag-ama (Ilok)
34 bayan sa hilagang Palawan, kabilang ang Calamianes
36 sigla (Ilok)
37 ipwesto para gumana (Eng)
38 lupa namin (Ilok)
39 balwarteng bayan ng mga Marcos sa Ilocos Norte
40 mag-alaga ng halaman (Ilok)
43 katapat ng cathode (Eng)
44 bayan sa Tarlac karatig ng Moncada
45 ika-9 na letra sa alpabetang Hebrew
46 idlip, saglit na tulog (Eng)
47 iwasan (Eng)
48 kwintas ng mga bulaklak (Hawaiian)
49 syudad sa Negros Oriental karatig ng Tanjay
51 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)
54 gunita, memorya (Tag)
57 aalisin, gagawing wala (Tag)
61 malalim at mahabang hiwa (Tag)
62 tikas, anyong marangal (Eng)
63 lugar-kapanganakan ni St. Francis
64 laganap na kaguluhan (Eng)

DOWN
1 iatras ang iskedyul sa ibang araw o oras (Tag)
2 sa banda roon (Eng)
3 kalagayan ng alipin (Tag)
4 taong bobo’t lampa (Eng slang)
5 sa bahagi ng bundok na protektado sa hangin (Eng)
6 unit na panukat sa konsumong kuryente
7 Alliance of Concerned Teachers (abbrev)
8 apelyido sa pagkapanganak (Fr > Eng)
9 ayos, galing (Ilok)
10 palaot (Eng)
11 bakod (Ilok)
12 hakbang sa sayaw na ballet (Fr)
13 langgam (Eng)
14 kulungan ng baboy (Eng)
20 rolyohan ng sinulid (Eng)
22 magpahinga (Ilok)
23 walang-tigil (Eng)
24 nagkakaisang-prenteng organisasyon ni Mandela (Eng abbrev)
25 maglakad sa dalawang ___
26 makati (Ilok)
27 gubyernong pinapamunuan ng imam (Eng)
28 miembro ng parokya (Eng)
30 halaga (Ilok)
31 gallon (abbrev)
32 gamot (Ilok)
33 sipag (Ilok)
35 kumpas (Eng)
38 bayan sa Capiz karatig ng Cuartero
40 mga bulalas ng pagkabigla (Eng)
41 proyektong nagpalaganap ng Linux (abbrev)
42 lalaki (Eng)
47 islang-bayan sa Sulu, karatig ng Lapak
49 kilalang isla at sentro ng turismo sa Indonesia
50 bulalas ng pagkadismaya (Eng)
51 nagpapasindak (Eng)
52 etnikong grupo sa Ilokos na kalapit ng mga Igorot
53 may mga pakpak (Eng)
54 kuha (Ilok)
55 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila
56 puwitan (Eng)
57 nagpakasal (Eng)
58 Muhammad ___, sikat na boksingero ng ika-20 siglo
59 at (Eng)
60 yelo (Eng) #

Sungbat ti Disyembre 10, 2017

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.