Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Nobyembre 26, 2017

ACROSS
1 petsa ng kapanganakan (Eng abbrev)
4 bayan sa Lanao del Norte karatig ng Kauswagan (2 salita)
14 inggit (Ilok)
16 gumamit ng arnis (Ilok)
17 teknolohiya na katuwang ng mga robot (Eng abbrev)

18 keso na gawa sa gatas ng kambing (Grk > Eng)
19 bayan sa Lanao del Sur karatig ng Taraka
20 asin ng uric acid (Eng)
22 balat ng bungang legume (Eng)
23 kilala din bilang (Eng abbrev)
25 sigla, interes (Ilok)
29 pagtambang (Ilok)
30 paboritong destinasyong turista sa Palawan
32 taong nangungupahan (Ilok)
33 bayan sa La Union karatig ng Aringay
37 bangko na buong Asia ang saklaw (Eng abbrev)
38 sa musika, kalahati ng whole note (Lat > Eng)
39 klase ng damong magaspang (Ilok Tag)
41 batayan ng presyo (Tag)
42 sa sumunod na panahon (Eng)
43 integrasyon sa batayang masa bilang gawaing aktibista (Eng abbrev)
46 patungo sa bunganga (Eng)
47 humawa (Ilok)
48 bayan sa Bataan karatig ng Orani
51 tiya (Ilok var)
53 bayan sa Rizal karatig ng Pililla
58 kumain (Eng)
59 basahan (Eng)
61 paabot, pasabi (Tag)
62 naririnig (Eng)
66 mga taynga (Eng)
67 tipo ng kuryente mula sa poste (abbrev)
69 akala (Pang)
70 diyosa ng tagumpay o tatak ng sapatos
71 bansa sa Europa na kilala sa mga kanal, dike at windmill
72 kutsarita (Eng abbrev)

DOWN
1 pwestong pinag-aapuyan (Ibanag)
2 dramang musikal (Latin > Eng)
3 pangunahing isla sa Batanes
5 sandata ng eroplano sa eroplano (Eng abbrev)
6 na (Ilok var)
7 hash___: salitang pangmarka sa FB o Twitter
8 pagkakatulad (Ilok)
9 sibuyas (Eng)
10 balat ng prutas (Eng)
11 teroristang grupo sa Basilan-Sulu (abbrev)
12 Alcoholics Anonymous (abbrev)
13 nakakaramdam ng katamaran (Tag)
15 huli ng dating (Eng)
21 atbp (Latin > Eng)
23 magpauna ng gastos (Sp > Pil)
24 kailan (Kalinga)
26 baliktad ng Stop
27 Nueva ___, bayan sa Ilocos Norte
28 bata (Eng)
29 magpunas ng dumi sa puwit (Ilok)
31 tandaang mabuti (Latin abbrev)
32 tipikal na katuwang ni Ina (Pil)
33 bayan sa Apayao
34 hanging habagat (Ilok)
35 komon na gatong sa gas stove at lighter (Eng)
36 pinuno ng grupo sa Cub Scouts
40 hari (Ilok)
43 Bachelor of Science (abbrev)
44 ranggo sa pagitan ng kapitan at koronel (Eng abbrev)
45 kamay (Ilok)
49 palayaw nina Albert, Allan at Alfonso
50 Latin (abbrev)
52 pasilidad pang-nabigasyon (Eng)
54 bayan sa Nueva Ecija karatig ng Santa Rosa
55 abangan, hintayin (Eng)
56 mga ibong kilala sa pag-awit (Eng)
57 sipsip (Ilok)
59 ____ Goldberg, kartunista, 1883-1970
60 hasang ng isda (Eng)
62 bulalas ng sorpresa
63 malaking ahas (Lat > Eng)
64 local area network (abbrev)
65 katapusan (Eng)
68 kasunod ng B.C., dati ay A.D. (Eng abbrev) #

Sungbat ti Nobyembre 19, 2017

Share
« «  Editorial Cartoon   |   Makan a la Pinoy: Calamay  » »

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.