Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Nobyembre 5, 2017

ACROSS
1 hari (Ilok)
4 bayan sa Ilocos Sur karatig ng San Vicente (2 salita)
15 heneral (Eng abbrev)
16 araro (Ilok)

17 kampong napaikutan ng mga sasakyang nasa depensibong posisyon (S. African)
18 Komon na simula ng mga apelyido sa Scotland
19 bayan sa Marinduque karatig ng Boac
20 baliw (Eng)
21 akyat (Ilok)
22 tradisyunal na partner ni Ina (mga wikang Pil)
23 tradisyunal na mga sukat ng lapad, sa imprenta (Eng)
24 sinindihan (Eng)
25 bayan sa Bohol karatig ng Loboc
26 batayan ng presyo (Tag)
32 sa sinaunang Greece, babaeng mahilig sa bacchanalia
34 magpaluwal, magpauna ng gastos (Sp Pil)
35 bayan sa Camarines Sur karatig ng Nabua
39 materyal sa paggawa ng laruang holen (Eng)
40 sinabawang kanin sa plato (Ilok)
44 tantya, suspetsa (Ibanag)
45 oo (Ilok)
46 halamang gabi (Ilok)
47 patibong (Eng)
48 pagkabalam (Tag)
50 halaga (Ilok)
52 tipo ng pagkaing butil (Eng)
53 kunin mula sa sampayan (Ilok)
55 ______ Estrada, naging artista, meyor at presidente
59 Equipment for fishing
60 direktang harapin (Eng)
62 Bruce ___, bantog sa martial arts
63 kawag-kawag, tulad sa buntot (Eng)
64 noon (Ilok)
65 ngayon (Ilok var)
66 bayan sa Batangas karatig ng Mataasnakahoy
71 larawan (Eng)
73 konsepto ng “Just In Time” (Eng abbrev)
74 kunin mula sa sampayan (Ilok)
75 Osama bin _____
76 tawag ng paggalang sa mas matandang babae (Tag)
77 taga-asikaso ng bisita sa opisina (Eng)
78 katapat ng His (Eng)

DOWN
1 nakatitig sa kawalan, nakatunganga (Ilok)
2 mga bagay mula sa arawang buhay (Eng)
3 magsulsol (Eng)
4 pagdanas ng hirap (Ilok)
5 gawain (Ilok)
6 kaugnay ng ilong (Eng)
7 sila (Ilok sp)
8 taong mahilig mapag-isa (Eng)
9 sa Bibliya, propetang sumunod kay Elijah
10 pamaypay (Eng)
11 Organization of American States (abbrev)
12 dating pangalan ng National Food Authority (abbrev)
13 salapi ng Japan
14 mineral na may metal (Eng)
27 maigsi (Ilok)
28 kaladkarin (Eng)
29 pagsita (Ilok)
30 kati (Ilok)
31 teatrong pabilog (Eng 2 salita)
33 hukbo ng CPP at NDF (abbrev)
35 palayaw ni PNP Chief de la Rosa
36 probinsya nina Bringas, Barbero at Balweg
37 pagtambang (Pil)
38 bulalas kapag bahagyang nagkamali ng galaw
41 hibla sa paggawa ng tali (Pil)
42 tinubuang bayan ni Marcos sa Ilocos Norte
43 estilo ng pag-awit na popular sa kabundukang Alps (Eng)
49 online system bago ang Internet (Eng abbrev)
51 magtanong (Eng)
54 pinakabago (Eng)
55 mga hukom (Eng)
56 tradisyunal na tawag sa kontinenteng Asia (Eng)
57 sa Biblia, propetang inilipad ng ipu-ipo sa langit
58 maliit kaysa karaniwan (Eng)
60 magpunas ng dumi sa puwit (Ilok)
61 bayan sa Nueva Vizcaya na dumudugtong sa Lamut at Ramon
66 eksamen para sa abugasya
67 edad (Eng)
68 dagta sa puno na ginagawang shellac (Fr > Eng)
69 paghahanapbuhay na kahig-manok (Eng) #

Sungbat ti Oktubre 29, 2017

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.