NPA Abra inatake ang kampo ng CAFGU

By KIMBERLIE NGABIT-QUITASOL
www.nordis.net

BAGUIO CITY — Inatake ng mga miyembro ng Saulo Lumadao Front sa ilalim ng Agustin Begnalen Command (ABC) – NPA Abra ang detatsment ng CAFGU sa Brgy. Labaan, Bucloc, Abra noong Setyember 27 bandang alas singko ng hapon, ayon sa isang pahayag ng nasabing kumand.

Walang naulat na nasawi sa magkabilang panig.

Ayon sa ABC ang opensibang ito as tugon sa panawagan ng pambansang kumand at hakbang pagpaparusa sa 24th IB at CAFGU sa mga kasalanan nito sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan.

Matatandaan na nitong taon ay binomba ng militar ang mga komunidad ng Abra na sumira sa pangkabuhayan ng mamayan.

Aktibo rin umanong lumalahok ang CAFGU sa operasyong paniktik at naggigiya sa mararahas na operasyong kombat laban sa mga mamamayan at NPA. Dagdag pa, ang mismong detatsment ay nasa loob ng baryo na labag sa International Humanitarian Law.

Ayon pa sa pahayag ng ABC, patuloy ang 24th IB, kasama ang CAFGU at reaskyunaryong gobyerno’t malalaking kapitalista para sirain ang katutubong pagkakaisa at para papasukin ang mga proyektong layong dambungin ang likas yaman ng mamamayan, tulad ng LSM at geothermal project. Sinasamantala umano ng gobyerno ang kahirapan sa buong bansa, partikular sa Abra: imbes na tugunan ang ugat nito ay kinakasangkapan pa ang CAFGU upang hati-hatiin ang pagkakaisa ng pambansang minorya.

“Hangga’t laganap ang ganitong kalagayan, matibay ang paninindigan ng NPA na isulong ang digmang bayan tungo sa mas mataas na antas at hanggang sa tagumpay,”

Asahan pa umano na maglulunsad ng mas marami at mas matinding opensiba ang ABC. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.