Cagayan Valley lumahok sa Lakbayan ng Pambansang Minorya

Ni DEO MONTESCLAROS
www.nordis.net

QUEZON CITY — Humigit-kumulang 150 katutubo, magsasaka at indibidwal mula Cagayan Valley ang lumahok sa Lakbayan ng pambansang minorya sa Maynila. Kasama ang halos 3000 katutubo, moro, magsasaka at indibidwal mula sa iba’t ibang panig ng bansa, nakiisa rin ang iba’t ibang mga progresibong organisasyon.

Bitbit ang mga panawagan para sa sariling pagpapasya at tunay na reporma sa lupa, nagtungo ang mga delegado ng Cagayan Valley upang irehistro at ipanawagan ang kanilang mga nararanasan sa kanilang komunidad.

Nagpapatuloy ang pangangamkam sa kanilang mga lupang ninuno, tumitindi ang militarisasyon sa mga komunidad at ang paglabag sa kanilang mga karapatang pantao. Ito ang nagtutulak sa mga mamamayan upang panandaliang lisanin ang kanilang mga komunidad at tumungo sa Kamaynilaan upang bigyang boses ang kanilang mga paglaban para sa kanilang karapatan.

Ika-31 ng Agosto ay nagmartsa ang mga Lakbayani ng Timog Luzon patungong Liwasang Bonifacio kung saan sinalubong ng mga Lakbayani mula sa Visayas at Mindanao. Nagsagawa rito ng maikling programa bilang pagpapakita ng pagkakaisa ng mga pambansang minorya at mamamayan. Nagsagawa rin ng ilang mga pangkulturang pagtatanghal bilang pagbabahagi ng kani-kanilang sariling kultura.

Muling nagmartsa patungong Mendiola ang lahat ng mga Lakbayani kasama pati ang mga indibidwal mula sa iba’t ibang sektor. Dito’y nagbahagi ang iba’t-ibang rehiyon ng mga mensahe ng pakikiisa at kanilang mga kalagayan at mga pakikibaka para sa kanilang mga karapatan.

Lumabas sa mga mensahe ang pangangailangan ng pagkakaisa, sa kabila ng pagkakaiba sa kultura at pamumuhay, sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ay nagkakaroon ng linya ang mga hakbangin para makamit ang mga panawagan.

Hindi inalintana ng mga Lakbayani ang buhos ng ulan at init ng araw habang naglalakad at isinisigaw ang mga panawagan. Namahagi ang mga kabataan ng mga polyeto sa taong bayan, habang nagmamartsa.

Tumuloy ang mga Lakbayani sa UP Diliman at dito’y nagkaroon muli ng maikling programa, kung saan mainit ng tinanggap ang mga Lakbayani.

Sa kasalukuyan ay mananatili ang mga Lakbayani sa kampuhan sa UP Diliman mula Agosto 31 hanggang Setyembre 21, 2017. Iba’t ibang aktibidad ang nakahanay para sa buong panahon na ito. # nordis.net

Share