International Day of the World’s Indigenous Peoples (Baguio City)

Photos by CANDICE MANGILI and NOEL GODINEZ
www.nordis.net

Average rating  1 2 3 4 5fYou must login to vote
31 2017-08-09 worldIPday_candice.jpg
32 worldIPday_candice.jpg
33 worldIPday_noel.jpg
34 worldIPday_noel.jpg
35 worldIPday_candice.jpg
01 worldIPday_candice.jpg
02 worldIPday_candice.jpg
03 worldIPday_candice.jpg
04 worldIPday_candice.jpg
05 worldIPday_noel.jpg
06 worldIPday_noel.jpg
07 worldIPday_noel.jpg
08 worldIPday_noel.jpg
09 worldIPday_noel.jpg
10 worldIPday_candice.jpg
11 worldIPday_noel.jpg
12 worldIPday_noel.jpg
13 worldIPday_candice.jpg
14 worldIPday_candice.jpg
15 worldIPday_candice.jpg
16 worldIPday_candice.jpg
17 worldIPday_candice.jpg
18 worldIPday_candice.jpg
19 worldIPday_candice.jpg
20 worldIPday_candice.jpg
21 worldIPday_noel.jpg
22 worldIPday_noel.jpg
23 worldIPday_candice.jpg
24 worldIPday_noel.jpg
25 worldIPday_noel.jpg
26 worldIPday_noel.jpg
27 worldIPday_candice.jpg
28 worldIPday_noel.jpg
29 worldIPday_noel.jpg
30 worldIPday_noel.jpg
31 2017-08-09 worldIPday_candice.jpg
32 worldIPday_candice.jpg
33 worldIPday_noel.jpg
34 worldIPday_noel.jpg
35 worldIPday_candice.jpg
01 worldIPday_candice.jpg
02 worldIPday_candice.jpg
03 worldIPday_candice.jpg
04 worldIPday_candice.jpg
05 worldIPday_noel.jpg
Share