Poetry: Palayain Kami

Ni LUCHIE MARANAN
www.nordis.net

Gunitain daw ang Araw ng Kalayaan.
Sa ngayon, palayain kami sa bilangguan
Ng panggigipit at banta ng batas militar,

Kalagin ang gapos at pagkabihag
Mula sa paninindak ng estadong bulag
Sa ugat ng kahirapan at pakikipaglaban
Ng mamamayan sa lungsod at kanayunan.
Palayain kami sa mga balitang walang katotohanan
Na nais lamang iligaw ang mapanuring isipan,
Makaalpas nawa kami sa mga pahayag na walang katuturan.

Gunitain daw ang araw ng Kalayaan.
Habang di makalaya silang mga sakmal ng pandarahas
Sa bundok at pusod ng kagubatan,
Habang nakabibingi ang bulong ng mga kaaway
Ng kapayapaang nakasandig sa katarungan,
Habang naghuhumiyaw ang mga tinig ng pagtutol,
At pinauulanan ng mga bala ang nalalabing pag-asa,
Habang bumibigwas ang lakas ng tunay na kaaway,
Palayain ang ating kapangyarihan at buwagin
Manindigan para sa kalayaan mula sa estadong marahas! # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.