Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Hunyo 11, 2017

ACROSS
1 magasin (abbrev)
4 bayan sa Oriental Mindoro karatig ng Gloria
13 talo (Ilok)
15 lagyan ng palaman (Ilok)
16 bayang sinilangan ni Diego Silang sa La Union

17 magtiyahin (Ilok)
18 kilalang kumpanya sa brodkas (Eng abbrev)
20 akyatin (Ilok)
22 bakod (Ilok)
23 itali ang bangka sa pier (Eng)
24 kabiserang bayan ng Siquijor
25 kantyaw sa bayan na isang-kabayo sa liit (Eng 2 salita)
27 tantyang oras ng pagdating (Eng abbrev)
29 mga panunuya (Eng)
30 Wala ____: ekspresyon ng kabataang walang dahilan (Tag)
31 “Ano ba talaga, ____?” ekspresyon ng kabataang naghahanap ng totoong dahilan (Tag)
34 o (Eng)
36 oo (Kalinga)
37 ilagay sa loob ng bunganga (Ilok)
39 palayaw nina Albert, Allan at Alfredo
40 kami (Eng)
42 malaking ibon na hawig sa tagak (Latin > Eng)
43 laki ng letra sa makinilya (Latin > Eng)
45 malapad (Ilok)
49 dakpin (Eng)
50 isuot na parang sinturon (Ilok var)
53 sampal (Ilok)
55 nakapwesto sa (Tag)
56 imbot, pagkasakim (Ilok var)
58 huwad (Eng)
59 boto ng pagsang-ayon (Eng)
60 dalangin (Ilok)
62 sangkap sa paggawa ng serbesa (Eng)
63 bayan sa North Cotabato karatig ng Libungan
64 minsan (Eng)
65 bagay na kasuklam-suklam (Eng)
66 eryang saklaw ng responsabilidad (Eng abbrev)

DOWN
1 bayan sa Quezon karatig ng Pitogo
2 direksyong timog (Ilok)
3 tambakan (Ilok)
5 kasama (Kankanaey)
6 mayor na syudad sa Bikol
7 magpunas ng dumi sa puwit (Ilok)
8 anumang makakain (Ilok)
9 hindi malayo (Ilok)
10 Latin (abbrev)
11 country code ng bansang Andorra
12 nakar, o ina ng mutya (Eng)
14 halaman na hawig sa repolyo (Eng)
18 insektong nambubutas sa puno (Eng)
19 bosing (Eng)
21 karaniwang katuwang ni Ama (Pil)
23 bayan sa Masbate
26 impormal na bati (Eng)
28 kalaban ng labandera (Tag)
31 rebolusyonaryong samahang itinayo ni Joma Sison noong 1964 (abbrev)
32 kabataang walang modo (Eng slang)
33 malaking bubuyog (Ilok)
35 tipo ng gypsum na materyal sa paglilok (Eng)
38 arsenic (Eng abbrev)
39 kilalang syudad panturista in Mexico
40 atas ng emperador sa Rusya
41 bayan sa Iloilo
44 hanggang sa (Ilok)
45 tabi (Ilok)
46 bismuth (abbrev)
47 lipatan (Ilok)
48 sentral na punto (Eng)
50 nanay nila (Ilok)
51 makulay na tipo ng bubuli o bayawak (Africa)
52 sulat (Ilok)
54 aba (Ilok)
57 ayaw (Ilok)
60 komon na pangalang Muslim
61 bayan sa Lanao del Sur karatig ng Amai Manabilang
63 gud __: magandang umaga sa txt
beterano #

Sungbat/Solusyon Hunyo 11, 2017, 2017

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.