Home burburtia krokis Burburtia Krokis

Burburtia Krokis

10
0
2 MIN READ

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Abril 23, 2017

ACROSS
1 ilog sa Dona Remedios Trinidad, Bulacan
5 kolektor ng 3,000 sapatos
10 ganito mag-online bago ang Internet (Eng abbrev)
13 suot (Ilok)

14 tradisyonal na tarangkahang Shinto (Jap)
15 kabiserang bayan ng Camarines Norte
16 sa gilid na protektado sa hangin (Eng)
17 bayan sa Ilocos Norte na iisa ang barangay
18 saan (Kankanaey)
19 dambuhalang karatig-bansa natin
20 bayan sa Cagayan na kilala sa istorikal na basilika
22 ilog sa Rusya kung saan hinalaw ni Lenin ang alyas niya
23 bayan sa Siquijor
29 basahan (Eng)
30 bansa sa Central America na tumindig laban sa US
34 mag-araro (Ilok)
35 praktikal na tulugan ng mga gerilya (Tag)
36 bayan sa Nueva Ecija na kadikit ng Pangasinan at Tarlac
37 tandang, kawitan (Pang)
38 tradisyunal na anyo ng tula (Eng)
40 balkon ng bahay na may bubong
41 asawa ng rajah
42 hari (Ilok)
44 bayan sa Benguet na tadtad ng minahan
45 pinaka-kilalang puno sa Kordilyera (Eng)
47 organo ng katawan para sa paghinga (Tag)
50 magsipag (Ilok)
55 tita, tiyahin (Ilok)
56 salubong (Ilok)
57 talo (Ilok)
59 gibain, tupukin (Eng)
60 magpakita ng emosyon (Eng)
61 may kakayahan (Eng)
62 sila (Ilok var)
63 nagkakaisa (Eng)
64 lomo (Eng)

DOWN
1 kasama (Kankanaey)
2 salita (Kankanaey)
3 nuestro perdido ____, sabi ni Rizal
4 may daliri sa paa (Eng)
5 ngayon na (Ilok var)
6 paborito ng mga litratista (Eng > Pil)
7 pambura ng lapis (Eng)
8 mas litaw kaysa subliminal (Eng)
9 magbaba, bilang karga o pasahero (Ilok var)
10 bayan sa Pangasinan
11 kasunod ng alpha (Gr > Eng)
12 estilo ng takbo na patalon (Eng)
15 bayan sa Aurora
21 bayan sa Surigao del Norte
24 mangupahan (Ilok)
25 tela na gawa sa mala-natural na sinulid (Eng)
26 lipulin, ubusin ang lahi (Eng)
27 batok, likod ng leeg (Eng)
28 tse-tse buretse (Eng)
31 masamang gawi o ugali (Ilok)
32 proklama (Sp Pil)
33 mangmang (Ilok)
35 maikling sibat (Eng)
37 kwintas ng mga bulaklak (Hawaiian)
39 sining ng pagtupi ng papel (Jap)
42 biruin, tuksuhin (Ilok)
43 ipinasa (Tag)
46 nalulugod (Eng)
47 bayan at isla sa Northern Samar
48 tibay (Ilok)
49 sikat na lokasyon ng mga pyramid ng Egypt
51 ibigay (Ilok)
52 bayan, bulkan at lawa sa Batangas
53 tantya, suspetsa (Ibanag)
54 sa paniniwalang Hindu, asawa ni Shiva
58 palayaw ni Kenneth #

Sungbat/Solusyon Abril 23, 2017

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.