Home Z burburtia krokis Burburtia Krokis

Burburtia Krokis

74
0
2 MIN READ

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Abril 16, 2017

ACROSS
1 tatag, tigas (Tag)
5 bayan sa Laguna sa paanan ng Bundok Banahao
13 sa tabi (Ilok)
14 syudad sa Cebu, kilala sa mahusay na paltik

15 gilid ng bubong (Eng)
16 tulad ng 25-Down, lalo kung taga-India
17 bata (Ilok)
18 sobrang excited (Eng)
19 sa lalong madaling panahon (Eng abbrev)
20 balita (Ilok)
21 eskinita o makitid na kalsada (Eng)
23 Katolikong ritual sa Pasko ng Muling Pagkabuhay (Ilok)
24 lumipat sa ibang lugar (Ilok)
29 namuno (Eng)
30 kilala din bilang (Eng abbrev)
33 suwayin (Tag)
34 pagkabalam (Tag)
36 idineklara (Eng)
37 mang-swapang (Ilok)
38 isla sa Caribbean
40 isa sa dalawang kabisera ng Swaziland
41 lambat (Eng)
42 gallon (abbrev)
44 sirain ng anay (Ilok)
46 taksil na disipulo
48 bakod (Ilok)
52 walang script (Lat 2 salita)
54 kabiserang syudad ng Camarines Norte
57 buhusan upang hugasan (Eng)
58 sukatin (Eng)
59 kontra sa (Eng)
60 tela, paghabi ng tela (Ilok)
61 batakin para dumeretso (Ilok)
62 pinaka-kilalang punong kahoy ng Kordilyera (Eng)
63 hangarin, hinaing (Ilok)
64 anyo, balangkas (Ilok)

DOWN
1 islang bayan sa Samar
2 ubos (Ilok)
3 baga (Ilok)
4 hayop (Ilok)
5 bayan sa Aklan, karatig ng Malay
6 hayop (Eng > Pil)
7 pakinabangan (Ilok)
8 may granahe (Eng)
9 bayan sa Quezon, karatig ng Infanta
10 habi ng basket (Ilok)
11 ilog sa England
12 disyerto sa dulong-timog ng Israel
14 supot, hindi pumutok (Eng)
22 mga batang alalay na lalaki (Eng)
25 tulad ng 16-Across, kahit hindi Hudyo (Eng)
26 sa itaas (Eng)
27 syudad sa Cavite
28 hayaang mawala (Eng)
30 maigsi (Ilok)
31 balabal (Ilok)
32 nag-iisa (Eng)
34 umani (Ilok)
35 mga pasilidad ng isang lugar o gusali (Eng)
37 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)
39 tulong (mga wikang Kordi)
42 bayan sa Pampanga, karatig ng Sta. Rita
43 higit pa (Tag)
45 pinatuyong balat (Ilok)
47 bayan sa Ilocos Sur, karatig ng Suyo
49 paghugas sa maruming damit (Sp > Pil)
50 patunayan (Eng)
51 tindahan ng mga dayuhang pagkain (Eng)
53 pusta (Eng)
54 ligtas na posisyon sa barilan (Tag)
55 sali sa isang samahan o kilusan (Tag)
56 bulkan sa Sicily (Italy) #

Sungbat/Solusyon Abril 16, 2017

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.