Burburtia Krokis: Feb. 14 puzzle

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

2016_0214bubrburtiakrokis_puzzle

ACROSS
1 hapon (Kalinga)
7 bayan sa Albay na ipinangalan sa isang tagapagtatag ng MAKAPILI
15 maghanda ng patibong o tambang (Ilok)
16 kabiserang lunsod ng bansang Kenya
17 pwedeng kartun karakter sa The Flintstones, pwede ring dinosaur na kulay-ube

19 probinsya sa Kordilyera na karatig ng Pangasinan
20 mga erya (Eng)
21 sa (Ilok)
23 bayan na unang tinawag na Nueva Segovia at orihinal na kabisera ng Cagayan
24 bayan sa Camarines Sur, at isang maliit na lawa doon
25 ilagay sa isang gilid (Tag)
27 tipo ng ilaw na matingkad ang mga kulay (Eng)
28 idagdag (Eng)
29 maliit na gulugod (Eng)
31 basahang pamunas (Eng)
32 baliktad ng Yes
33 kaibigan (Eng)
34 ako (Ilok)
36 bayan sa Pangasinan na lokasyon ng pinakamalaking coal plant ng bansa
37 parilya o rehas (Eng)
40 sa sinauang Gresya, diyos ng pag-ibig
42 ibigay (Ilok)
43 Los Angeles
44 malungkot (Eng)
46 proteksyon sa tuhod (Eng)
48 anak na lalaki (Eng)
49 gilid (Ilok)
51 Bill _____, bilyunaryong may-ari ng Microsoft
52 ipagyabang sa lahat (Eng)
53 balat ng baka (Ilok)
55 signal ng barkong nasa panganib
56 bayan sa Ilocos Norte na may pangalan ding Espiritu
57 bayan sa North Cotabato, lokasyon ng isang saganang lambak
59 balikatin (Ilok)
60 bayan sa Zamboanga del Norte
62 lumobo ang katawan (Eng)
63 maaring ipatupad (Eng)
64 kabiserang lunsod ng bansang Turkey

DOWN
1 ________ paaralan: elementarya
2 mag-araro (Ilok)
3 liver ______: klase ng palaman sa tinapay
4 syudad sa Cebu na kilalang gawaan ng baril
5 kumakahig maski pakonti-konti (Eng)
6 buwan ng mga piyesta (Eng)
8 baligtad ng Out
9 bayan sa Albay
10 paraan ng pagtawag sa lumang telepono (Eng)
11 ang baryo ay rural, ang syudad ay _____
12 maliit na gulong, tulad ng sa skateboard (Eng)
13 akala (Pang)
14 padrino, o ama sa binyag (Pil)
18 ngayon na (Ilok)
21 kulay ng pagluluksa (Tag)
22 ubos (Ilok)
25 isumbong (Ilok)
26 isalba (Tag)
29 pating (Eng)
30 may tenga (Eng)
33 hudyat ng pasimula (Eng)
35 bata (Eng)
38 bayan sa Cagayan na lokasyon ng popular na pasyalang isla ng Palaui
39 akala (Ilok)
41 mga dagat (Eng)
42 komon na peste sa kusina (Ilok)
43 taong tambay-lounge (Eng)
44 bayan sa Southern Leyte kung saan naglanding ng armas ang mga submarinong Amerikano noong World War II
45 lumaki, gaya ng balintataw ng mata kapag gabi (Eng)
47 sikat na eskwela ng mayaman sa England
48 musikal na komposisyon para sa piano
50 kabiserang lunsod ng bansang Senegal
52 kabiserang lunsod ng Kalinga
54 bituing marikit (Tag)
56 pagkain sa paglalakbay (Tag)
58 dakpin (Eng)
59 tawag sa mga Ayta (var)
61 Central Luzon (abbrev) # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.