Burburtia Krokis

By ART B. BELISARIO
www.nordis.net

August 16, 2009 Puzzle


ACROSS
1 mukha, wangis (Ilok)
5 dagat (Eng)
8 baliw (Eng)
11 tono ng boses kapag barado ang ilong (Ilok)
12 tulad (Ilok)
13 alas ng baraha (Eng)
14 direksyong papalaot sa dagat (Eng)
15 halik (Ilok)
16 titulo ng pagka-maharlika (sinaunang Tag)
17 sampahin, pumanhik sa (Tag)
19 damit, suot (Ilok)
21 sa bandang bunganga (Eng)
22 kilalang manggagamot sa sinaunang Gresya
23 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)
26 Cyprus (ISO abbrev)
27 pinakahuli (Sp)
28 hindi araw (Tag)
30 katayuang balisa o ligalig (Eng)
31 Max ______, syentipikong taga-Germany na malaki ang iniambag sa quantum theory
33 Poland (ISO abbrev)
35 ahensya sa audit bago naging COA (abbrev)
36 Bathala, para sa mga Muslim
37 Sa Bibliya, asawa ni Jacob
39 sunggab (Tag)
40 mahal, hindi mura (Ilok)
43 ilatag, ihiga (Eng)
44 baliktad ng taas (Tag)
45 palayaw nina Renato, Donato atbp.
47 katuwang ni Ina
48 inggit (Ilok)
49 hulog, bagsak (Eng)
50 mga lalaki (Eng)
51 araw (Eng)
52 mga pingas o gatla (Eng)
DOWN
1 kasama (Kankanaey)
2 ahensyang pangkalawakan ng US (abbrev)
3 taong kakatwa ang ugali dahil sa sobrang talino (Eng)
4 malayo (Ilok)
5 hagip, sanggi (Ilok)
6 hardin sa Paraiso, ayon sa Bibliya
7 dumi (Pang)
8 mahusay, mainam (Tag)
9 mundo ng mataas na edukasyon (Eng)
10 gatilyo ng pasabog (Eng)
12 hindi buhay (mga wikang Pil)
18 kurba (Eng)
19 mga paniki (Eng)
20 magpasabi bago umalis o umaksyon (Tag)
22 Greenland (ISO abbrev)
24 laro na may bola (Eng)
25 balae (Ilok)
29 lihi (Ilok)
32 Switzerland (ISO abbrev)
33 kaugnay ng pagparusa ng batas (Eng)
34 jet ___: reaksyon ng katawan sa malayuang byahe sa eroplano (Eng)
37 paghalo ng sabaw sa kanin (Ilok)
38 opisyal na wika sa hilagang India
40 malambot na katad, gawa sa balat ng tupa (Eng)
41 ahenteng kontra-droga (Eng)
42 bayan sa Benguet
44 masama (Eng)
46 sa mitolohiyang Romano, diyosa ng kasaganaan

August 9, 2009 solution

Share