Home general Burburtia Krokis: 9 August 2009 (Puzzle)

Burburtia Krokis: 9 August 2009 (Puzzle)

8
0
2 MIN READ

By ART B. BELISARIO
GNU-GPL copyleft 2002-2009 (http://www.gnu.org)
www.nordis.net

xword20090809puzzle

ACROSS
1 militar (abbrev)
4 ipaalam (Ilok)
12 edad, taong gulang (Eng)
13 magkakaamoy (Tag)
14 opisina bago naging COA
15 haluan ng gas o hangin (Eng)
17 Kabataang Makabayan (abbrev)
19 si Haring Tutankahmen ng sinaunang Ehipto
20 duming inilalabas ng katawan bilang likido (Tag)
22 pagkaing Indian
24 mga mahabang kwentong-bayan (Eng)
26 ipaghiganti (Ilok)
29 isabalikat (Ilok)
30 sayaw sa teatro (Eng)
31 gawing manhid, papurulin (Eng)
32 katangahan (Eng)
33 layunin (Eng)
34 saradong bakuran o plasa, tulad sa kumbento (Eng)
36 tipo ng alak (Eng)
37 Muhammad ___: isa sa pinakabantog na boksingero
38 malaking tasa (Eng)
40 South Korea (ISO abbrev)
41 magtabi, magkatabi (Ilok)
44 matigas na bahagi ng niyog (Tag)
45 pakikiapid sa hindi asawa (Ilok)
47 mataas na bundok sa Europa (Eng)
48 manipis na tabako (Eng Sp)
49 mamatay (Eng)

DOWN
1 ako at ang amigo ko (Tag)
2 sandata (Ilok)
3 grupo ng mga bituin: Ang Leon
4 kabiserang-bayan ng Zambales
5 gamit panglilok (Ilok)
6 bawi mula sa pagkawala o pagkatalo (Ilok)
7 ilan (Kankanaey)
8 langgam (Eng)
9 kinain (Eng)
10 Macau (ISO abbrev)
11 bansang Malta (ISO abbrev)
16 taong galit sa kapwa tao (Eng)
18 sabong (Ilok)
20 kayurin, gadgadin (Ilok)
21 syudad sa western Germany
22 lima sa bawat kamay (Tag)
23 linta (Eng)
24 _____ Myong: klase ng taekwondo
25 barikada o trensera na gawa sa mga itinumbang kahoy kasama ang mga sanga (Eng)
27 kulay-abong limestone ng Pakistan
28 kulungan ng baboy (Eng)
29 noon (Ilok)
35 sa Bibliya, nagmula sa lahi ni Cain
38 hindi tama (Tag)
39 tapang ng apog, kapal ng mukha (Eng)
40 salita (Kankanaey)
41 katuwang ni Ina
42 korteng-karayom na isda (Eng)
43 panaw (Tag)
44 masama (Eng)
45 bansang Kiribati (ISO abbrev)
46 bansang Antigua at Barbuda (ISO abbrev) # nordis.net

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.