KM ipinagdiwang ang ika-42 na anibersaryo

BAGUIO CITY (Dec. 16) — Matagumpay na naidaos ng Kabataang Makabayan-Demokratiko a Tignay ti Agtutubo ti Kordilyera (KM-DATAKO) ng Metro Baguio ang dalawang linggong pagdiriwang nito ng ika-42 taong anibersaryo ng pagkakatatag. Ang KM-DATAKO ang rebolusyonaryong kilusang lihim ng mga kabataan at estudyante sa Kordilyera at alyadong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines.

Nagsimula ang selebrasyon noong Nobyembre 29, bisperas ng anibersaryo ng KM-DATAKO, nang maglunsad ng “oplan pinta” ang mga kabataang rebolusyonaryo. Nagpinta sila sila ng mga rebolusyonaryong mga panawagan sa ibat-ibang istratehikong lugar sa lunsod ng Baguio tulad ng mga outpost ng PNP at overpass. “Kabataan Sumapi sa NPA,” sabi ng isang islogan na nakapinta sa overpass ng Magsaysay Avenue. Ayon kay Lukas Balligi, tagapagsalita ng KM-DATAKO, “tinarget talaga (ng mga rebolusyonaryong kabataan) ang mga outpost para ipamukha sa mga kaaway ang pagkondena namin sa pamamaslang ng berdugong AFP-PNP sa mamamayan!”

Idinaos din ng KM-DATAKO ang internal nilang Pampultikang Kumperensya sa lunsod ng Baguio. Dinaluhan ito ng mga kasapi mula sa walong chapter mula sa Metro Baguio, mga alumni at mga bisita mula sa NPA at iba pang rebolusyonaryong organisasyon. “Naabot [sa kumperensya] ang mas mataas ng kaisahan hinggil sa pangangailangan ng pagsampa sa NPA,” ayon sa nakasulat na pahayag ng bagong halal na Council of Leaders ng KM-DATAKO.

Bilang panghuling aktibidad ng dalawang linggong selebrasyon, naglunsad ng lightning rally ang mahigit 100 na kasapi ng KM-DATAKO sa kahabaan ng Session Road hanggang Bonifacio Road. Nakasuot ng panakip sa mukha at sumisigaw ng mga subersibong islogan ang mga kabataan. “Walang magawa ang mga pulis kundi manood na lang ng aming parada”

Sa dalawang linggong selebresyon ng anibersaryo KM-DATAKO sa Lunsod ng Baguio ay walang sinumang nahuli. # strong>via NORDIS

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.