Currently browsing category

situationers, Page 2

Update reports and discussions on the current situation and issues of specific areas and sectors of NL; similar to “events” but more focused on the situation and issues themselves, not on specific activities.

TOKHANG IN SCHOOLS | Profiling of ACT members denounced

The Alliance of Concerned Teachers (ACT) and Kabataan Partylist in the Cordillera Administrative Region (CAR) denounced the “Oplan Tokhang” style order of the Philippine National Police to make a profile of ACT members in Manila and Zambales province.

Red-tagging, umiigting sa Cagayan Valley

Mula Oktubre ngayong taon, nagsimulang kumalat sa Cagayan Valley ang mga polyeto, sako, at text message na naglalaman ng mga paninira laban sa mga personahe at organisasyon sa rehiyon na lumalaban sa korapsyon, kagutuman, kahirapan, at karahasan.

Treyning iti sustainable agriculture naisayangkat idiay Kalinga

Balligi ti naisayangkat nga innadal maipanggep iti sustainable agriculture kadagiti mannalon iti Pinukpuk, Kalinga nga inpaay ti Center for Development Programs in the Cordillera (CDPC Inc.) babaen ti panakikoordina ti Alyansa ti Pesante ti Taeng-Kordilyera (APIT-TAKO).

Umili ti Didipio, nagprotesta laban iti OceanaGold

Umili ti Didipio, nagprotesta laban iti OceanaGold

Iggem dagiti karton ken sako a plakard, ken kagiddan ti tukar dagiti gangsa, nagmartsa ti nadumaduma ng organisasion ti umili ti Didipio manipud iti barangay hall ti Didipio iti ili ti Kasibu agturong ti main gate ti OceanaGold Philippines, Inc.

Tobacco farmers ask probe into LGU tobacco excise tax use

Tobacco farmers are asking President Rodrigo Duterte and lawmakers to probe into how millions of the tobacco excise tax shares of their local governments were spent. For nearly three decades now, benefits from tobacco excise tax shares of local government units have remained a tobacco farmer’s illusion.