Currently browsing category

people’s war

events and issues involving armed insurgent groups — CPP-NPA-NDF, MILF, MNLF

Youthspeak: In the eyes of an “ading”

When Cong. Brosas asked the kids to draw how they see their community, some of the kids’ drawings were eye openers. In the said activity, we saw the civil war in the eyes of small children.

Statements: Tagumpay ng digmang bayan, hamon sa ika-52 taon ng Kabataang Makabayan

Tangan-tangan ang temang “Kabataan, kamtin ang tagumpay ng digmang bayan! Sumapi sa hukbong bayan!”, pinagtibay ng mga rebolusyonaryong kabataan ang pagkakaisa hinggil sa pangangailangang himukin ang kanilang ranggo na sumapi sa hukbong bayan, isakatuparan ang istratehikong pagkakapatas, at isulong ang rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino.

Despite AFP violations, NPA-Ifugao commits to truce

BAGUIO CITY — Amidst various violations committed by the Armed Forces of the Philippines (AFP) against the ceasefire, the New People’s Army (NPA) in Ifugao expressed support to the ongoing peace negotiations between the government of the Philippines (GPH) and revolutionary forces headed by the National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

NPA razes cyanide plant in Quirino, Ilocos Sur

QUIRINO, Ilocos Sur — At dawn of Saturday, 23 July 2016, some 35 men and women belonging to the Antonio Licawen Front Operational Command of the New People’s Army laid siege to a small-scale ore processing plant in Sitio Nacawcawa, Barangay Patiacan, and razed it.

Editorial: Patience, sobriety, vigilance

Richard Holbrooke, quoted, “World War I was not inevitable, as many historians say. It could have been avoided, and it was a diplomatically botched negotiation.”

CPDF hits local peace talks, peace zones as divisive

BAGUIO CITY — The revolutionary movement of the Cordillera claim that the Aquino administration’s move of creating “peace zones” and pushing for localized peace talks are meant to divide and mislead the Filipino people.

NPA spokes says abusive soldiers are targets

BAGUIO CITY — Government soldiers become targets of New People’s Army (NPA) attacks only when they are conducting military operations or are proven to have committed grave violations against the people and the revolutionary movement, according to an NPA spokesperson.

CPDF says election is not the answer

BAGUIO CITY — The Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) claims that the elections will not solve poverty, lack of jobs, corruption and all other systemic problems of the country, but the armed revolution will.

Eleksyon, pammarang a demokrasya

BAGUIO CITY — “Itatta 2016, sanguen ti umili ken ti rebolusyonaryo a tignayan ti reaksyunaryo nga eleksyon. Kas sigud a pagannurotan, saan a makipaspaset iti reaksyunaryo nga eleksyon ti rebolusyonaryo a tignayan,” manipud iti email ni Ka Rosa Guidon, tagapagsarita ti National Democratic Front of the Philippines (NDFP) – Ilocos. Segun iti statement, mamati ken taktakderan ti NDFP a daytoy nga eleksyon ket maysa kadagiti kalalatakan a pamuspusan iti panangallilaw iti umili… maysa a pamuspusan tapno ited ti pammarang a demokrasya.