Currently browsing category

politics, Page 3

general politics

Statements: Pagkondena sa brutal na pagpaslang kay Fr. Mark Ventura

Mariing kinukundena ng Karapatan Cagayan Valley ang brutal na pagpaslang kay Fr.Mark Ventura noong ika-29 ng Abril taong kasalukuyan sa Barangay Mabuno, Gattaran sa Probinsiya ng Cagayan. Siya ay nakatalaga sa Migrant’s desk ng Diocese of Tuguegarao at Indigenous Peoples Advocacy. Isa rin siya sa mga tagapagtanggol ng kalikasan.

Methodist church supports IP’s rejection of NIA project

The congregation said that their action is anchored on their purpose to “seek to remain responsive to the call of God to love Him and to love other people.” They emphasized that the government is responsible to ensure the “just and peaceful sharing” of the natural resources, and development “must be for everyone” and “respect basic human rights.”

Gapu iti Harabas, tulong kiddaw ti mannalon

“Rinibribu a mannalon ti sibuyas ti apektado iti intero a Pangasinan gapu iti panagatake ti Harabas. Adu kanyami ti awan ti nagmaayan ti halos uppat a bulan a nagbanbanugan ken tinartaripatomi a sibuyas,” kuna ni Roberto Fernandez ti Namnama iti Filipino.

MAT Cordillera launched on Cordillera Day

As part of the 34th Cordillera Day celebrations at Pacday Quinio Elementary School here in Baguio City; Igorot elders, martial law survivors, local officials, teachers and youth among others representing the six provinces and two cities of the Cordillera signed a declaration of unity to resist tyranny and uphold democracy.

Tiranikal ang Rehimeng Duterte – Taguiwalo

“Malinaw na tiranikal ang rehimeng Duterte: malupit, mapang-api at di makatarungan sa pagtrato sa mamamayan laluna doon sa mga kritikal sa kanya,” sabi ng propesor mula Unibersidad ng Pilipinas Diliman.

Pananakot at panggigipit sa magsasaka sa Isabela, kinundena

Santiago City, Isabela – Kinondena ng Danggayan ti Mannalon ti Isabela (Dagami) ang pananakot at pangigipit ng 86th Infantry Battalion sa mga kasapi nito sa Dicamay 2 sa bayan ng Jones sa probinsyang ito. Ayun sa grupo, kasalukuyan ang operasyon ng nasabing yunit ng Philippine Army sa barangay.

Statements: Takder kasilpo iti listaan ti terorista ti Department of Justice

Kayatmi nga ipawaswas ti proscription petition ti Department of Justice (DOJ) a nakairamanan dagiti pito a lider ti Cordillera Peoples Alliance (CPA) a da Beverly Longid, Windel Bolinget, Joan Carling, Victoria Tauli-Corpuz , mismo a taga-Montañosa, ken da Joanna Cariño, Atty. Jose Molintas, Jeanette Ribaya-Cawiding a taga-Benguet. Kasta met ni Sherwin De Vera, taga-Ilocos Sur ken kameng ti Save the Abra River Movement a nangipaay ti serbisyo kadagiti komunidad nga apektado ti makadadael a panagminas ditoy Cordillera.

Mas maraming opensiba panawagan ng NPA-Kalinga

BAGUIO CITY — Nanawagan si Tipon Gil-ayab, tagapagsalita ng Leonardo Pacsi Command (LCC) ng New People’s Army sa Kalinga ng papaigting at paparaming taktikal na opensiba. Hiniling niya ang “sabay-sabay at sunud-sunod” at “iba’t-ibang tipo” ng pag-atake sa tropa ng Armed Forces of the Philippines, partikular sa mga tropa ng 50th Infantry Battalion at mga paramilitar sa probinsya.