Currently browsing category

Martial Law

Saan to pulosen! pukkaw dagiti progresibo a grupo

BAGUIO CITY – “Saan to manen! Saan to pulosen iti Martial Law!” pukkaw dagiti nagmartsa ken nagrali idi Setiembre 21 manipud iti nadumaduma a sektor ditoy Siudad ti Baguio kas pananglagip iti maika-46 nga anibersario iti deklarasion iti Martial Law.

Panimulang tagumpay sa hustisya, patuloy na pakikibaka laban sa tiranya

BAGUIO CITY – Sa ika-46 taon ng Martial Law, inihayag ng Samahan ng Ex-detainees Laban sa Detensyon at Aresto – Northern Luzon (SELDA-NL) ang pagtatasa kaugnay ng implementasyon ng Republic Act 10368 o pagkilala at reparasyon sa mga biktima ng Martial Law. Nagpapasalamat ang SELDA sa nga naging bahagi at tumulong sa kampanya para sa pagkilala at reparasyon.

Weekly Reflections: Martial law as a Theological issue

On September 21, 1972, then Pres. Ferdinand E. Marcos declared martial law in our country in the guise “to save the republic and reform society.” However, what happened in more than a decade of Marcos Rule was the very opposite of what the regime had claimed to do. Our country was plunged into long dark nights of fascist rule, where crying and weeping of widows and orphans were heard all over the land amidst the sarcastic laughter and merriment of the powers-that-be, feasting lavishly on the riches and beauty of our motherland.

Youthspeak: Move on? Mga buhay na karansan ng Martial Law (2/3)

Ayon sa kaniya, kaya marahil naahita ang mga sundalo ay dulot ng malakihang pagprotesta ng mga taga-San Antonio at Santa Isabel laban sa mga panginoong maylupa. Noong 1976, malala na ang mga pangangamkam ng lupa sa lugar. Ang mga tagaroon ay binabantaang umalis, sinisingil ng matataas na upa sa lupa at mababa ang pasahod sa mga manggagawang bukid. Gamit ang mga sundalo, nananakot ang mga hasyendero sa mga magsasaka na sila ay papaslangin at ikukulong kung ayaw magbayad o ibigay ang lupain nila.

Youthspeak: Millenials: Move on? Never forget!

Both Imee and Bongbong fail to grasp the gravity of what their family did to Filipinos. Martial Law happened decades ago, but Filipinos still suffer from the consequences of Marcos rule.

Tuluy-tuloy ang laban ng mga Martial Law victim

TUGUEGARAO CITY, Cagayan — Tuluy-tuloy ang laban ng mga biktima ng iligal na pagdakip, tortyur, pagpatay at iba pang paglabag sa karapatang pantao sa ilalalim ng Martial Law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Cagayan para sa pagkilala sa kanilang karapatan.

Another unrecognized martial law victim

TUMAUINI, Isabela — Lola Carmen Abenojar, who is now in her early 70s is one of the tens of thousands of victims of human rights violations during the Martial Law period.