Currently browsing category

burburtia krokis, Page 2

Burburtia Krokis

ACROSS
1 sadyaing pahabain ang ginugugol na panahon (Tag)
12 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila
15 pinakamataas na ranggo sa hukbo (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 palaaway (Ilok)
11 pasilidad medikal o syentipiko (Eng > Pil, pinaiksi)
14 distansyado kung makitungo (Eng)
15 tirintas, gaya ng sa buhok (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 umakyat hanggang sa tuktok (Ilok)
11 ilog sa Rusya na pinagkunan ni Lenin sa alyas nya
15 hindi tama (Tag)
16 metal na 68 ang atomic number

Burburtia Krokis

ACROSS
1 kasing-lamig ng yelo (Ilok)
9 isang kasarian (mga wikang Pil)
13 suspensyon sa paggamit (Eng)
14 palayaw nina Allan, Albert, Alvin atbp

Burburtia Krokis

ACROSS
1 dagta ng halaman na panglason sa isda (mga wikang Pil)
5 papasyal sa paligid (Tag)
10 bigat ng isang bagay
14 pinakamaagang posible (Eng abbrev)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Basilan karatig ng Al Barka (2 salita)
7 sa halip (Sp > Pil)
12 ilipat sa gilid o iligpit (Tag)
13 buhol, tulad ng sa punong-kahoy (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 sanhi, motibo (Tag)
7 palayaw nina Maximo at Maximiano
10 ‘sakada’ na taga-Oklahoma (Eng slang)

Burburtia Krokis

ACROSS
2 ba, sa Laguna at Batangas
6 bibig ng basket o tapayan (Ilok)
13 tipo ng punong poplar (Eng)
15 ___ Dimaporo, yumaong warlord ng Lanao

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Pampanga karatig ng Bacolor
6 bayan sa dulong-hilagang Cagayan
13 abakada (Eng)
14 mataas na degree sa Business Admin (Eng abbrev)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 iligaw, lituhin (Ilok)
9 mainis, mayamot (Ilok)
15 populasyon (Eng)
16 nakatagilid, nakahilig (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Iloilo karatig ng Miag-ao
8 matibay (Ilok)
15 tagas ng likido o lihim na impormasyon (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 petsa ng kapanganakan (Eng abbrev)
4 bayan sa Lanao del Norte karatig ng Kauswagan (2 salita)
14 inggit (Ilok)
16 gumamit ng arnis (Ilok)
17 teknolohiya na katuwang ng mga robot (Eng abbrev)