Currently browsing category

burburtia krokis, Page 2

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Bataan karatig ng Orion
6 batong sumilab sa kalawakan (Tag)
15 sabitan ng pilay na bisig o kamay (Ilok)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 dating tawag sa bayan ng Quirino sa Ilocos Sur
5 dating tawag sa bayan ng San Francisco, Surigao del Norte
12 bayan sa Cagayan na may Basilica ng simbahang Katoliko

Burburtia Krokis

ACROSS
1 syudad sa Southern Leyte
6 akin (Ilok)
12 maghabi ng tela (Ilok)
13 bayan sa Cebu, bandang timog ng Aloguinsan

Burburtia Krokis

ACROSS
1 patunayang totoo (Ilok)
9 halimuyak (Tag)
14 may-bayad, hindi hingi (Tag)
15 karwahe, bagon ng pasahero (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 “Pagbilang ko’ng _____, nakatago na kayo!”
6 dumi, sa isip man o literatura (Eng)
10 apelyido ni Mocha
14 halos bertikal na (Eng)
15 bangungot ng ilang jornalista (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 kagyat, sa sandaling (Ilok)
7 nasobrahan, lubhang nahirapan (Ilok)
15 kaugnay kay Aaron (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 pumunta ka dito (Tag)
6 lugar sa Pampanga na nirekluta ng mga tropang US bilang paramilitar nila
14 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 kilalang pinuno ng mga taga-Cotabato, 1846-1933 (2 salita)
8 katangian (Ilok)
13 ekspresyon ng pagkabigla o pagtataka (Tag)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Lanao del Sur na bahagi ng “peace corridor” para sa krisis sa Marawi
7 patawad (Ilok)
14 iligpit ang mga ibinilad (Ilok)
16 magbago ng isip, magsisi (Ilok)
17 bayan sa Quezon na ipinapalagay na balwarte ng NPA

Burburtia Krokis

ACROSS
1 gawin mo nang sarili, huwag sa iba (Eng abbrev)
4 hagis, itsa (Pang)
10 sistemang online bago sumikat ang Internet (Eng abbrev)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 dagta sa puno na pinagkukunan ng shellac (Eng)
4 magnet (lumang Tag)
15 pagtambang (Pil)
17 matinding kawalan o kalungkutan

Burburtia Krokis

ACROSS
1 talo (Ilok)
4 bayan sa islang Siargao (2 salita)
11 sisidlan (Eng)
12 hadlang, bara (Ilok)
13 bayan sa Zamboanga Sibugay, kanluran ng Kumalarang