Currently browsing category

burburtia krokis

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Samar karatig ng Paranas
9 salubong (Ilok)
14 mabangong amoy (Eng)
15 air-to-air missile (abbrev)
16 unggoy ng kagubatang Amazon (wikang Guarani)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 isama sa panalangin (Tag)
8 bayan sa Cavite karatig ng Tagaytay
14 eksamen para sa abugasya
15 pagtambang (Ilok, Tag, Ibanag)
16 makulay at mahuning ibon (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 tawag sa batang babae (Tag)
6 baitang, yugto (Ilok)
10 pambansang pulisya ng Pilipinas (Eng abbrev)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 selos, inggit (Ilok)
5 bayan sa Bulacan karatig ng Meycauayan
11 anti-personnel landmine (abbrev)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 online system bago ang Internet (English abbrev)
4 pinulbos na bigas (Ilok)
11 pamaypay (Ilok)
15 ekspresyon ng pagkabigla

Burburtia Krokis

ACROSS
2 ipalaganap (Ilok)
9 pahalang, tulad ng sa bangka (Eng)
14 makakapal na dahon (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Iloilo karatig ng Igbaras
9 sandalyas ng pulubi (Ilok)
15 bayan sa Rizal sa timog ng Baras

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Ilocos Sur sa timog ng Magsingal (2 salita)
12 pambansang ahensya sa imbestigasyon (Eng abbrev)
15 mangharang para magnakaw (Ilok)
16 ilog sa gitna ng Switzerland
18 kuryente mula sa poste (Eng abbrev)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 sadyaing pahabain ang ginugugol na panahon (Tag)
12 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila
15 pinakamataas na ranggo sa hukbo (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 palaaway (Ilok)
11 pasilidad medikal o syentipiko (Eng > Pil, pinaiksi)
14 distansyado kung makitungo (Eng)
15 tirintas, gaya ng sa buhok (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 umakyat hanggang sa tuktok (Ilok)
11 ilog sa Rusya na pinagkunan ni Lenin sa alyas nya
15 hindi tama (Tag)
16 metal na 68 ang atomic number

Burburtia Krokis

ACROSS
1 kasing-lamig ng yelo (Ilok)
9 isang kasarian (mga wikang Pil)
13 suspensyon sa paggamit (Eng)
14 palayaw nina Allan, Albert, Alvin atbp