Currently browsing category

burburtia krokis

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Basilan karatig ng Al Barka (2 salita)
7 sa halip (Sp > Pil)
12 ilipat sa gilid o iligpit (Tag)
13 buhol, tulad ng sa punong-kahoy (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 sanhi, motibo (Tag)
7 palayaw nina Maximo at Maximiano
10 ‘sakada’ na taga-Oklahoma (Eng slang)

Burburtia Krokis

ACROSS
2 ba, sa Laguna at Batangas
6 bibig ng basket o tapayan (Ilok)
13 tipo ng punong poplar (Eng)
15 ___ Dimaporo, yumaong warlord ng Lanao

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Pampanga karatig ng Bacolor
6 bayan sa dulong-hilagang Cagayan
13 abakada (Eng)
14 mataas na degree sa Business Admin (Eng abbrev)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 iligaw, lituhin (Ilok)
9 mainis, mayamot (Ilok)
15 populasyon (Eng)
16 nakatagilid, nakahilig (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Iloilo karatig ng Miag-ao
8 matibay (Ilok)
15 tagas ng likido o lihim na impormasyon (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 petsa ng kapanganakan (Eng abbrev)
4 bayan sa Lanao del Norte karatig ng Kauswagan (2 salita)
14 inggit (Ilok)
16 gumamit ng arnis (Ilok)
17 teknolohiya na katuwang ng mga robot (Eng abbrev)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 hindi tama (Tag)
5 bayan sa Pangasinan karatig ng Benguet at N. Vizcaya (2 salita)
15 halaman na nagluluwal ng hibla’t inulid (Pil)
17 pampaalis ng masamang amoy (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 sumandok ng kanin (Ilok)
5 pagtanggi, pagbaliktad (Eng)
14 ibulgar, itsismis (Eng)
15 magbigay ng donasyon (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 hari (Ilok)
4 bayan sa Ilocos Sur karatig ng San Vicente (2 salita)
15 heneral (Eng abbrev)
16 araro (Ilok)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 ahensyang pangkalawakan ng US (abbrev)
5 mag-alaga ng halaman (Ilok)
13 katuwang ng sibuyas sa lutong gisado (Tag)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Misamis Oriental karatig ng Villanueva
6 isama sa panalangin (Tag)
15 kabiserang bayan ng Zambales