Currently browsing category

Ilocos, Page 3

events in the Ilocos

Statements: Resist the fascist acts of the 81st IB

The statement of Lt. Col. Julio Osias, commander of the 81st Infantry Battalion, Philippine Army in the Youth Leadership Summit held last week that Candon has been infiltrated by left-leaning organizations is irresponsible, malicious and a mark of a fascist. Although he did not name the organizations, he said that if this will remain, the economic growth of the city will be affected as the peace and order becomes unstable.

Tagumpay ang kongreso ng Anakbayan-Ilocos

VIGAN CITY — Sa kabila ng tumitinding atake sa mga progresibong organisasyon, matagumpay na naisagawa ang Ikalawang Rehiyunal na Kongreso ng Anakbayan nitong Nobyembre 30, sa Baluarte, Vigan City, Ilocos Sur na mayroong temang “Pasiglahin ang Kilusang Kabataan sa Rehiyon. Isulong ang pakikibaka para sa trabaho, lupa, edukasyon, at karapatan!”.

World Fisheries Day nirambakan dagiti mangngalap

SAN FERNANDO CITY, La Union — Kas paset ti panagrambak ti World Fisheries Day, inrussuat dagiti lider-mangngalap ti Ilocos babaen ti panangidaulo ti Timek ken Namnama ti Mangangalap ti maysa a tignay protesta. Naiyaramid daytoy iti rehiyunal nga opisina ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ditoy San Fernando, La Union idi Nobiembre 21. Nakipaset iti aktibidad ti nasurok 60 a lider manganngalap manipud ti uppat a probinsya ti Ilocos.

Crossroads: Sasainnek dagiti mangngalap

Iti napalabas a dua nga aldaw idi Lunes ken Martes, nakiatendarak iti Summit dagiti Mangngalap ti Region 1. Adu dagiti arungaingda. Adu dagiti kaya da nga idatag kadagiti otoridad tapno lumung-awda met koma iti kinakurapay.

Pamprobinsyang konsultasyon ng mangingisda sa Ilocos, naidaos

VIGAN CITY — Inilunsad ang sunud-sunod na pamprobinsyang konsultasyon sa rehiyon ng Ilocos noong Nobyembre 15-17, 2017 na dinaluhan ng mga mangingisda mula sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, at La Union, sa pangunguna ng Ilocos Center for Research Empowerment and Development (ICRED), isang Non-Government Organization (NGO) at National Anti-Poverty Commission (NAPC), isang ahensiya ng gobyerno.

Ilocos, Cordi demand pull out of gov’t troops from villages

STA. CRUZ, Ilocos Sur — Community folks together with human rights defenders staged a protest action along the Sta. Cruz highway in Ilocos Sur calling for the pull out of troops deployed in Cordillera and Ilocos villages as they condemned the attacks against them by state security forces under the 7th Division of the Philippine Army.

Mannalon nagprotesta iti uneg ti NTA

VIGAN CITY — Awan nabalinan dagiti guardia ti Candon City Hall ken National Tobacco Administration (NTA) iti sango ti unget ti 80 a mannalon a nagmartsa ken simrek iti opisina ti ahensia ti tabako idi Oktubre 25 ti agsapa.

Naitatag organisasyon ng mga magsasaka sa Ilocos Sur

CANDON CITY, Ilocos Sur — Matagumpay na naitatag ang pampubrinsyang organisasyon ng mga magsasaka sa Ilocos Sur nitong nakaraang Oktubre 23, 2017 sa Stay Lite Hotel sa Siyudad ng Candon, Ilocos Sur. Pinangalanan ito ng Sanggir ken Urnos dagiti Mannalon ti Probinsya ti Ilocos Sur (Sumapi) at binubuo ng mga magsasaka na nagmula sa iba’t ibang bayan sa buong lalawigan.

Balligi iti maika-9 a kongreso ti Stop Exploitation

VIGAN CITY — Naimballigian a naisayangkat ti maika-9 a kongreso ti Solidarity of Peasants Against Exploitation (Stop Exploitation) iti Candon City idi Martes, Oktubre 24 kas paset ti panangpatibker ti organisasion.

Crossroads: Hands off women! Lay off women human rights defenders!

Noong Martes, Oktubre 24, sumama ako sa maraming kababaihan sa isang press con sa Baguio para kondenahin ang harassment ng 7h ID sa mamamayan lalo na sa mga babaeng human rights defenders. Nitong kamakailan, ilang kababaihang health worker, development worker at community organizers ang pinagbintangan ng gawa-gawang kaso ng mga pwersa ng militar.

HR group urges support for persecuted women activists

BAGUIO CITY — In an online post, Cordillera Human Rights Alliance (CHRA) – Karapatan enjoined the public to support women activists being persecuted by the 7th Infantry Division of the Philippine Army in the past three months.