Currently browsing category

Cagayan Valley

events in the Cagayan Valley

Red-tagging, umiigting sa Cagayan Valley

Mula Oktubre ngayong taon, nagsimulang kumalat sa Cagayan Valley ang mga polyeto, sako, at text message na naglalaman ng mga paninira laban sa mga personahe at organisasyon sa rehiyon na lumalaban sa korapsyon, kagutuman, kahirapan, at karahasan.

Umili ti Didipio, nagprotesta laban iti OceanaGold

Umili ti Didipio, nagprotesta laban iti OceanaGold

Iggem dagiti karton ken sako a plakard, ken kagiddan ti tukar dagiti gangsa, nagmartsa ti nadumaduma ng organisasion ti umili ti Didipio manipud iti barangay hall ti Didipio iti ili ti Kasibu agturong ti main gate ti OceanaGold Philippines, Inc.

Martial Law victims want new reparation law

Victims of Marcos’ martial law and their relatives from Cagayan Valley trooped to the House of Representatives on Wednesday, November 14, to register their calls for the reopening of application for the recognition and indemnification of martial law victims.

STATEMENTS | Hustisya para sa mga biktima ng Batas Militar

70,000 ang kinulong. 35,000 ang tinortyur. 3,240 ang pinatay. Lumobo ang pambansang utang mula $1 bilyon tungong $28 bilyon. Iilan lamang ito sa mga kagimbal-gimbal na numero na naglalarawan sa isang madilim na bahagi ng ating kasaysayan: ang Batas Militar ni Diktador Marcos. Mahigit 30 taon na ang lumipas, mailap pa rin ang hustisya para sa mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong panahong ito.

Operation Paglingap sa Cagayan, tagumpay

Matagumpay na naisagawa ang relief distribution operation para sa mga nasalanta ng Bagyong Ompong sa bayan ng Santo Nino, Cagayan sa ilalim ng Operation Paglingap na pinangunahan ng National Council of Churches of the Philippines katuwang ang Cagayan Valley Regional Ecumenical Assembly.

Red-tagging against progressives intensify

In a span of one week, a smear campaign using printed materials and online memes were circulated by suspected military agents and the police. Members of partylists, human rights advocates, including media practitioners in Northern Luzon are being tagged as New People’s Army (NPA) members and recruiters.

Diaries from the Field: Napateg a pannagna

Panggimong a serbisio ti kasapulanda nga ipaay koma ti gobierno kas ti libre nga edukasion dagiti ubbing, libre nga agas ken serbisio iti salun-at. Kasta met a maaramid koma ti farm-to-market roads ken agsuporta koma gobierno tapno dumur-as ti sistema ti agrikultura iti lugar. Dagita koma ti serbisio nga ipaay ti gobierno iti umili, saan a panagtalinaed dagiti militar iti komunidad.