Currently browsing author

patnugutan, Page 2

Kilos-Protesta ng magsasaka para sa karapatan at serbisyong panlipunan

SANTIAGO CITY, Isabela — Nagtipon noong Hunyo 2 ang humigit-kumulang 50 delegado ng konseho ng Danggayan, alyansa ng magsasaka sa Cagayan Valley, mula sa iba’t ibang probinsya sa nasabing rehiyon. Layon ng nasabing aktibidad na pagkaisahin ang magsasaka sa pagsusuri sa kasalukuyang katangian ng gobyernong Duterte, sa pambansang kalagayan ng magbubukid at ang mga lokal na pakikibaka at mga usaping ng magsasaka sa Cagayan Valley.

Protesta, dialogo kontra iti detachment, nairusuat

VIGAN CITY — “Atiddog ti kapadasanmi a taga-Salcedo iti panagkampo ti militar. Kadagitoy a panagkampo, nakaskasang ti kinapudno a nagbunga dagitoy ti nadumaduma a riribuk ken parikut kadagiti komunidadmi.”

NPA owns attack against PNP troops in Sagada

BAGUIO CITY — The New People’s Army (NPA) unit operating in the Mountain Province in a statement to media owned up to the attack against members of the Regional Mobile Force Battalion 15 and the Provincial Mobile Force Company of the Philippine National Police (PNP).

Solon warns PNP’s use of teachers in Oplan Tokhang

QUEZON CITY — ACT Teachers Party-List Representatives Antonio Tinio and France Castro strongly opposed the proposal of Police Chief Superintendent Guillermo Eleazar for public school teachers to conduct random inspections of students’ bags and lockers in schools as an attack to students’ right to privacy and an impending tokhang in schools.

Arroyo lawyer is new presidential adviser for NL

BAGUIO CITY – Malacañang has appointed Attorney Raul Lambino as the new Presidential Adviser for Northern Luzon on June 6. The office is directly under the President and equivalent to the rank of a cabinet member.

Benguet PPOC oppose CPLA

LA TRINIDAD, Benguet — The Benguet Provincial Peace and Order Council wants alleged members of the Cordillera Peoples Liberation Army-Cordillera Bodong Administration (CPLA-CBD) to stop the recruitment and other activities in the province.

House OKs another two years to validate titles in Baguio

BAGUIO CITY – The House of Representatives approved on third and final reading House Bill 7455, authored by Rep. Mark Go, granting another period to file manifestation to validate titles issued under Civil Reservation Case No. 1, GLRO, Record No. 211, pursuant to Republic Act 931, as amended, and as provided under P.D. 1271, amended.

NUJP’s 10TH GA marked by protest vs media killings

QUEZON CITY — Despite the rains, participants to the 10th congress of the National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) staged a black Friday protest to condemn the latest media killing under the Duterte administration.

Editorial: Naananay a Pangkabiagan

Malaksid ti nasalun-at ken natalged nga aglawlaw, kasapulan ti tunggal indbidwal ti naananay a pangkabiagan a mangted ti disente ken napnoan dignidad a panagbiag. Iti benneg ti mannalon, kabatog daytoy ti naananay ken bukod a daga a masukay, usto a tangdan, tulong iti produksion ken nainkalintegan a presio ti produkto. Kadagiti met mangmangged ken empleyado, kapapatgan ti pannakaipaay ti umno ken rumbeng a sweldo ken benepisyo.