Currently browsing author

emendator, Page 2

Burburtia Krokis

ACROSS
1 mainis (Ilok)
7 bayan sa Surigao del Norte karatig ng Placer
14 makaskas, unti-unting mabakbak (Eng)
15 tradisyunal na asosasyon sa US para sa karapatang pantao (Eng abbrev)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 hindi tama (Tag)
5 bayan sa Pangasinan karatig ng Benguet at N. Vizcaya (2 salita)
15 halaman na nagluluwal ng hibla’t inulid (Pil)
17 pampaalis ng masamang amoy (Eng)

Makan a la Pinoy: Ensalada a paria

Napait ngem nabaknang iti phytonutrients kas ti dietrary fiber, mineral, bitamina ken anti-oxidants. Maaw-awagan a plant insulin a mangpababa ti blood sugar lever iti type-2 diabetes.

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa silangang Masbate
9 taga-Denmark (Eng)
13 akala (Pang)
14 kanyon laban sa eroplano (Eng abbrev)

Itultuloy ti dangadang ti umili ti Kordilyera

BALBALAN, Kalinga ― Nadumaduma a simbaan ti nagpanawagan kadagiti umili, nangruna kadagiti agtutubo ken kameng ti simbaan nga ituloy ti dangadang para iti karbengan iti bukod a panggeddeng, panangsalaknib iti biag ken dayaw, ken pudno a kappia.

Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA www.nordis.net Abril 30, 2017 ACROSS 1 bayan sa Bukidnon na karatig ng Malaybalay 10 klase ng sawa (Eng) 13 …

Episcopal church supports DENR Sec. Lopez

BONTOC, Mountain Province — The Episcopal Diocese of Northern Philippines( EDNP) in their February diocesan convention appealed to President Rodrigo Duterte to stand firm on his appointment to the Department of Environment and Natural Resources (DENR) of secretary Gina Lopez and retain her to bring to realization the good work that DENR is doing to protect the environment.

Cagayan raises peace, women’s rights

By GABRIELA-CAGAYAN VALLEY (PR) www.nordis.net TUGUEGARAO CITY — In celebration of the International Women’s Day (IWD), the Gabriela Women’s Alliance and its …

Baguio-Benguet youth rage on free education

BAGUIO CITY — Students and youth from various formations and organizations committed to advance the struggle for free and nationalist education in a series of activities headed by Kabataan Partylist Cordillera this week.