LITERARY | Isang epikong pagtatagpo sa paanan ng Bulkang Canlaon

Ni RENE BOY ABIVA
www.nordis.net

Bumaba ang Haring Sauron sa kanyang trono
at kanyang hinarap si Tano sa isang duwelo;
una’y nagsalpukan nang anong lakas ang kanilang kamao
dahilan upang halos mayanig ang buong isla sa gitna ng mundo;
hinugot ng una ang espada niyang bigay ng mga Kano
habang suot ang itim na bakal na baluting bigay ng mga Tsino;
habang ang huli’y karit na pinanday ng pasakit at dugo
na isinawsaw-ibinabad sa abo ng mga kauring yumao;
habang suot ng patpatin-kayumangging katawan
ay mumurahing parka, sambalilyo at kamesa-de-tsino;
at nagpang-abot ang ngipin ng kanilang patalim
kumislap-umalumpihit-ngumitmit ang talim laban sa talim
pumisik-pumitik-umapoy ang dagitab sa gitna ng dilim
hanggang sa umabante-bumayo-bumigwas nang isang malakas na kagat
ang karit ni Tanong sinapian ng ispirito-lakas
ni Juan Kristo na mula noo’y maalamat;
isang hakbang, dalawa, tatlo, apat
hanggang sa si Haring Sauron ay lamunin ng apoy na nang-uupat
hanggang sa lahat ng kanyang galamay ay naubos-na-abat
hanggang sa ang pinagmamalaki niyang Bagong Golgata at Mordor
ay nalusaw na waring sa asin na nawalan ng alat.

Abril 4, 2019
Lungsod Quezon, Maynila

*Golgota- lugar kung saan ipinako si Kristo; Bundok ng Bungo.

**Mordor- kaharian ni Haring Sauron sa pelikulang Lord of the Rings.
***Sauron- tumutukoy sa Oplan Sauron at kay Haring Sauron, ang Diyos ng Kadiliman.# nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.