POETRY | Ay, Eye!

Ni LUCHIE MARANAN
www.nordis.net

Ito kasing ilaw, madamot.
Di tuloy nakita ang
Dapat makita.
Nang biglang lumiwanag,
Ang mga nasa dilim
Ay tumindig at
Nagtanong kung bakit
Di sila makita’t marinig?

Sana’y huwag ipagkait
Katumbas ng pagpapakasakit
Sana’y di lamang sila nakikita
O kinakwadro ng turista
Higit na kailangang marinig
Ang tunay at nakararaming tinig
Bigyang-daan sa bulwagan ng madla
Ang kaluluwa ng sining at paglikha.# nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.