STATEMENTS | Hustisya para sa mga biktima ng Batas Militar

Ng HUSTISYA – CAGAYAN VALLEY
www.nordis.net

70,000 ang kinulong. 35,000 ang tinortyur. 3,240 ang pinatay. Lumobo ang pambansang utang mula $1 bilyon tungong $28 bilyon. Iilan lamang ito sa mga kagimbal-gimbal na numero na naglalarawan sa isang madilim na bahagi ng ating kasaysayan: ang Batas Militar ni Diktador Marcos. Mahigit 30 taon na ang lumipas, mailap pa rin ang hustisya para sa mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong panahong ito.

Sa pamamagitan ng pagpupursugi ng Makabayan Coalition sa Kongreso, ipinasa noong 2013 ang isang batas na nagbibigay pagkilala at bayad-pinsala sa mga naging biktima noong Martial Law. Subalit sa paagsasara ng itinayo nitong Human Rights Victims’ Claims Board noong Mayo 2018, marami sa mga biktima ang hindi nakatanggap ng karampatang pagkilala at bayad-pinsala. Sa 75,730 na taong nag-apply sa nasabing tanggapan, 11,103 o 14% lang ang na-aprubahan.

Dagdag pa rito, walang pagsisisi ang pamilya ni Diktador Marcos at kaniyang mga kasapakat sa kanilang kasalanan sa bayan bagkus ay sinasabi pang siya’y bayani at malaking pag-unlad ang dinulot ng Batas Militar sa bansa. Tahasan itong pagbaluktot sa kasaysayan at sa mga hirap na dinanas ng mga mamamayan lalo na ng mga Martial Law victims.

Sa kalalabas na desisyon ng 5th Division ng Korte Suprema pinatunayan sa naging hatol nito hinggil sa kasong graft and corruption ni Imelda Marcos na tunay na nagkamal ng yaman ng bansa ang pamilyang Marcos.

Marapat lamang na ikulong ang mga nagkasala, lalo na ang mga mandarambong na nagkait ng hustisya para sa aming mga biktima ng Batas Militar sa matagal nang panahon. Isa din itong hakbang na tagumpay para itama ang baluktot na katotohanan na itinuturo sa mga kabataan hinggil sa karahasan na ipinamalas ni Diktador Marcos.

Kaya kami, ang Hustisya-Cagayan Valley ay nananawagan sa muling pagpapasa ng isang batas na magbibigay ng nararapat na pagkilala at indemnipikasyon sa mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao ng Batas Militar ni Marcos.

Sa kabila nito ay nakaamba ang panunumbalik ng Batas Militar sa  pagpostura ng administrasyon ni Duterte na handa niyang ipataw ito sa pambansang saklaw at hindi na lamang sa Mindanao.

Naninindigan kami na hindi na dapat maulit ang Batas Militar sa ating bansa upang hindi na magbigay-daan pa sa libo-libong pagkawala, pagpahirap, tortyur at pagkapaslang ng marami nating mga kababayan. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.