Letters: Liham hinggil sa kalagayan ng magsasaka sa Jones, Isabela

By DANGGAYAN DAGITI MANNALON TI ISABELA
www.nordis.net

Para sa kinauukulan sa Bayan ng Jones, Isabela:

Ang Danggayan Cagayan Valley (Danggayan) at Danggayan Dagiti Mannalon iti Isabela (DAGAMI) ay nagpapahayag ng pakikiisa sa katatapos ng Relief and Medical Mission nitong ika-6 at 7 ng Oktubre sa Brgy. Sta. Isabel, Jones, probinsya ng Isabela. Naging bahagi ang aming organisasyon sa makabuluhang aktibidad na ito bilang pagkilala kahirapang dinaranas ng mga mamamayan laluna ang kapwa namin mahirap na magsasaka.

Kami ay nababahala sa aming nakita at naranasan sa dalawang araw na pakikisalamuha sa mga magsasaka sa komunidad. Balisa sila dahil hindi pa nakakabawi sa malalalang pananalasa ng bagyong Ompong. Nasira ang 70% hanggang 100% ng kanilang pananim na mais na tangi nilang ikinabubuhay. At katulad ng dati ay malulubog muli sila sa utang sa mga traders. Masakit ito para sa aming mga mahihirap na magsasaka dahil magdudulot ito malubhang paghihirap at pasakit. Dagdag pa sa ganitong pasanin ay ang mabagal at mahirap na akses sa mga serbisyong medikal, relief, at edukasyon.

Kung ganito ang kalagayang kinakaharap ng mga magsasaka ay bakit nagkakampo ang mga militar sa kanilang mga bahay? Bakit ginagawang kampo ang barangay hall at Daycare Center na dapat ay lugar para sa mga sibilyan? Bakit tinatakot nila ang mamamayan? Malinaw na hindi militarisasyon ang sagot sa problema ng magsasaka sa lupa, mataas na interes sa pautang, mababang presyo ng mais, at kakulangan sa mga serbisyong medikal at edukasyon. Kundi maayos na rehabilitasyon sa mga nasalanta ng bagyo, tulong at ayuda na binhi sa mahihirap na magsasaka, at mabilis at epektibong serbisyong medikal.

Ang pananatili ng 86th at 54th IBPA sa mga komunidad sa Jones, laluna sa Brgy. Sta. Isabel, ay hindi kasagutan sa problema ng mga magsasaka bagkus ay nagpapalala lamang sa matagal nang problema ng mamamayan.

Nananawagan kami sa mga kinauukulan sa bayan ng Jones na dinggin ang kahilingan ng mga magsasaka para sa ayuda at tulong na binhi, pagpapababa sa interes sa pautang laluna sa panahon ng kalamidad upang hindi mabaon sa utang ang mga magsasaka at maprotektahan nila ang kanilang lupa sa pang-aagaw. Ito ang ugat ng armadong tunggalian sa bansa na nais resolbahin ng peace talks.

Hangad namin ang inyong pakikiisa sa panawagan ng mga magbubukid para sa lupa at kapayapaan.

Maraming salamat! Mabuhay kayo! # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.