Poetry: Inaalala ang mga Nawawala

Ni LUCHIE MARANAN
www.nordis.net

Walang hanggang pagtatanong
Ang pag-asa’y alon, parito’t paroon
Walang tuldok ang panata
Na buhayin ang kanilang pagkadakila

Walang hanggang pagtataka
Kung saan dinala
Buhay at panahong inilaan sa masa
Sa ‘sang iglap ay winala

Nahawakan man lang sana ang kamay
O sa noo’y halik ay naidantay.
Ang mga araw buwan taon
Ay mahabang agos ng paghihintay

Usigin ang may kagagawan
Ibalik ang katwiran, buhayin ang dahilan
Ng pagkawala ng aming mga
Minamahal.

Agosto 30, 2018
International Day of the Disappeared
#nordis.net

Share

Leave a Reply