Statements: Itigil ang paninira sa ligal na organisasyon ng mga katutubo sa Abra

Ng KASTAN-CPA ABRA
www.nordis.net

Kinukondena ng Kakailian Salakniban Tay Amin a Nagtaudan (KASTAN) ang panibagong hakbang ni Gov. Joy Bernos at ng 24th IB na pag-uugnay sa ligal na organisasyon ng KASTAN sa New People’s Army (NPA).

Noong July 9, 2018 ay nagpatawag ng pagtitipon si Gov. Bernos sa mga Chief of Police at mga contractor ng mga imprastruktura sa probinsya. Bukod sa sinabihan ni Gov. Bernos ang mga contractor na huwag magbayad ng revolutionary tax sa NPA, binanggit nila ang KASTAN bilang prente umano nito. Anito, ang pagkakaso ng human trafficking sa mga miyembro ng secretariat ng KASTAN na sina Teresa Forag, Shirley Ann Angiwot at Racquel ay bahagi ng hakbang upang malusaw ang NPA sa probinsya. Litaw na litaw ang intensyong ito mula sa pananakot at pandarahas ng militar sa Dolores hanggang sa pagsasampa ng kaso sa tatlo noong Disyembre 2017.

Mula rito, malinaw ang hangarin ng Kapitolyo na gamitin ang batas at ligal na pamamaraan upang supilin ang lehitimong paglaban ng mga Abreño. Sa pamamagitan ng mga gawa-gawang kaso, tinatangka nitong pigilan ang anumang kritisimo laban sa kanilang administrasyon at ang kanilang pandarahas sa mamamayan.

Pinatunayan na ng maraming karanasan na kaakibat ng militarisasyon ang pagkakaroon ng mga paglabag sa karapatang-tao. Ang KASTAN ay ang nangungunang rumesponde, magdokumento, magdebrief at iba pang kinakailangang serbisyo sa mga komunidad na may militarisasyon. Bukod dito, nagbibigay daan ang KASTAN upang magkaroon ng proyektong pangkabuhayan at serbisyong medikal sa ilang mga pinaka-mahihirap na komunidad sa probinsya na dapat sana’y trabaho ng gobyerno.

Ang mga desperadong hakbang na ito ay patunay lamang na ang kilusang masa sa probinsya ay patuloy na lumalakas dahil sa lumalalang kahirapan, mababang produksyon, kawalan ng lupang bubungkalin dahil sa mga minas at hydro-electric projects, mababang sahod at kakulangan ng mga batayang serbisyo.

Ang tatlong kinasuhang lider ng KASTAN ay pawang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao. Iginigiit ng KASTAN ang ligalidad ng organisasyong masang miyembro nito. Hinahamon din ng KASTAN na tugununan ng Provincial Government at ni Gov. Bernos ang mga lehitimong panawagan ng mamamayan ng Abra, dahil hindi mapatatahimik ang kumakalam na sikmura ng mamamayan ng mga pananakot, panghaharas at lalong hindi ang mga gawa-gawang kaso.# nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.