Statements: Ibasura ang Oplan Rody! Labanan ang De Facto Martial Law

By TONGTONGAN TI UMILI
www.nordis.net

Di na makukubli ang pagiging sagad-sagaring kontra-mamamayan na talaga ang rehimeng US-Duterte.

Sa ikalawang taon ng pag-upo ni Duterte sa Malacañang, muli na naman niyang ginulantang ang mga mamamayan sa panibagong anyo ng digma laban sa mahihirap—ang paghuli sa mga “tambay” sa porma ng Oplan Rody (Rid the streets Of Drunkards and Youth). Dahil dito, kahit sino na lang ay pwede nang hulihin at patayin ng mga pulis at militar: ikaw man ay isang pinagbibintangang adik, rebelde, isang aktibista, o kaya’y maging isang “tambay.”

Marahil ay hindi naiintindihan ng mga nasa gubyerno ang dahilan kung bakit hitik na hitik ang bansa sa mga “tambay.” Ito ay manipestasyon ng matinding problema sa ekonomiya kung saan maraming mamamayan ang hindi nabibigyan ng sapat at abot-kayang edukasyon at walang trabaho. Ang lahat ng ito ay ibinunga ng pagsasawalang bahala ng gubyerno para sa pagbubuo ng mga lokal na industriya at sa halip ay ang sinusunod lamang nito ang interes ng mga banyagang korporasyon.

Marami sa mga tambay na pinupuntirya ng rehimeng ito ay pinagkaitan ng karapatan sa edukasyon. Bagama’t nagpasa na ng batas ang gubyerno para sa pagbibigay ng libreng edukasyon sa buong bansa, nananatili pa rin itong komersyalisado at hindi abot-kaya para sa maraming kabataan. Gumagawa ng paraan ang administrasyon na pahirapan ang mga mamamayan na makapasok sa mga “libreng” pampublikong unibersidad. Kailangan ding puntuhin na karamihan ng mga trabaho na nasa bansa ay nangangailangan ng diploma sa kolehiyo.

Bagaman may mga nakatatapos sa mga unibersidad, marami pa rin ang magiging tambay pagkatapos ng kolehiyo kung walang ginagawang trabaho sa bansa. Sa kasalukuyan, walang kahit anong lokal na industriya sa bansa, kung kaya wala ring kayang tumanggap sa mga libu-libong fresh graduates at mga dati nang naghahanap ng trabaho. Ang iba pa nga ay napipilitan mag-OFW, ngunit mas malaking bahagdan ang hindi natatanggap sa bansa at nagiging tambay sa sariling bayan. Sa isa ring banda, makakalikha ng maraming tambay ang bansang ito dahil sa lumolobong reserbang pwersa ng paggawa sa ilalim ng kontraktwalisasyon.

Sa larangan ng edukasyon at paggawa, nasa parehong antas ng pagkakabusabos ang syudad ng Baguio lalo na sa pamumuno ni Mayor Mauricio Domogan.

Sa ganitong sabi, halatang-halata na ang Oplan Rody ay hindi para tugunan ang hindi abot-kayang edukasyon at kawalan ng trabaho sa bansa. Bagkus, ang Oplan na ito ay isang dahilan lamang para supilin at maghasik na huwag lumaban sa kasalukuyang sitwasyon ng mga mahihirap. Alam na alam na ng mamamayan ang baho ng administrasyong ito, at gagawin ng rehimeng US-Duterte ang lahat para hindi makarehistro ng galit at pagkadismaya ang mga mamamayan. Kabi-kabila na ang mga grupo at demokratikong sektor na nagrerehistro ng pagkamuhi sa rehimeng ito, at alam ng gobyerno ang kapangyarihan ng mamamayan na magpatalsik ng isang diktador.

Malakas rin ang kagustuhan ni Mayor Domogan na palakasin ang implementasyon ng Oplan Rody sa syudad. May mga pahayag siya noong nakaraan na gusto niyang umayon sa kagustuhan ng pangulong Duterte para hulihin ang mga mahihirap, at mga tambay sa partikular sa ilalim ng Oplan Rody. Sa panahon ni Mayor Domogan din ay halos nagkaroon ng Media Blackout ang implementasyon ng Oplan Tokhang, na may mga kaso na rin sa iba’t ibang lugar sa syudad. Sa maraming taong pamumuno ni Mayor Domogan sa syudad, halos wala itong pakundangan na pumanig sa mga kapitalista at sa mga pasistang rehimen, at hindi kailanman pumanig sa bisig ng mamamayan.

Isang kahangalan itong aksyon ng “paglilinis” ng kahirapan sa pamamagitan ng pagpatay sa mga mahihirap. Hangga’t hindi napupunto nang malaliman at tama ang ugat ng kahirapan, mabibigo lamang ang administrasyon na sagutin ito at maaari lamang makapaminsala sa mga mamamayan. Sa harap ng mga papatinding pambubusabos ng rehimeng US-Duterte, kailangan nating magkaisa at kumilos para labanan ang kalaban natin na siyang nagsasadlak sa mamamayan sa kahirapan at kawalan ng karapatan.

Ibasura ang Oplan Tokhang! Ibasura ang Oplan Rody!
End state fascism!
Never again to Martial Law! Resist de facto Martial Law!
Biguin ang diktadura ng rehimeng US-Duterte! # nordis.net

Share

Leave a Reply