Burburtia Krokis

Ni JUN VERZOLA
www.nordis.net

ACROSS
1 bayan sa Ilocos Sur sa karatig hilaga ng Vigan (2 salita)
11 bayan sa La Union sa pagitan ng Bauang at Aringay
12 hindi sa kanya at hindi rin sa iyo (Tag)
13 namumula (Eng)
15 civilian informer (abbrev)
17 simpleng plauta na gawa sa plastik (Eng)
18 Samahang Ilocano (abbrev)
19 ekspresyon ng pagkabigla o pagtataka (Tag)
21 tiyanak (Eng)
22 saya (Ilok)
26 itago, isilid (Ilok)
29 tulad ng 24-Down
30 palyadong paputok, supot (Eng)
31 sa mga lupaing Mediterranean, prutas na makatas sa langis (Eng)
35 bayan sa kanlurang Benguet
38 benta, pagtitinda (Eng)
39 sisidlan (Eng)
41 yunit-panalapi ng Italya
42 Olivia “Bong” ___: sikat na manlalarong Pinay sa bowling
43 sa Bibliya, kasama ni Joshua na naniktik sa Canaan
45 itay (Eng)
46 Iceland (ISO abbrev)
47 dumi (Pang)
48 satsat, daldal (Eng)
50 at (Kankanaey)
51 bayan sa Pangasinan
52 ibayong sigla (Eng Fr)
54 kahapon ng gabi (Eng)
DOWN
1 syudad sa Pangasinan (3 salita)
2 National Capital Region (abbrev)
3 batak na batak (Eng)
4 tantya, suspetsa (Ibanag)
5 syudad sa NW France
6 diplomatikong pakikitungo (Eng)
7 katumbas ng “e di” sa Tagalog (Ilok)
8 pila, linya (Eng)
9 sa Internet, kategoryang internasyunal (abbrev)
10 magtagaan ng itak kung Ilokano, magtulungan naman kung sa Kordilyera
14 dagat (Eng)
16 kabiserang bayan ng Zambales
18 lalaking anak (Eng)
20 Amado Guerrero, founding chairman ng CPP (abbrev)
21 Hong Kong (ISO abbrev)
23 iligtas (Eng)
24 turing-kapatid na tawag sa nakatatandang babae (Tag)
25 Kenya (ISO abbrev)
26 identification (abbrev)
27 lugar-inuman ng serbesa at alak (Eng)
28 aral (Ilok)
32 bansa sa Indochina na ang kabiserang-syudad ay Vientiane
33 pahid ng dumi sa puwit (Ilok)
34 sa Internet, kategoryang militar (abbrev)
36 bata, anak (Eng)
37 kahit (Ilok)
39 Abu _____ Bashir, inaakalang pinuno ng Jemaah Islamiyah
40 disyertong rehyon sa timog Israel
43 tipo ng punong juniper (Eng)
44 malaking bungkos ng materyal, gaya ng dayami o bulak (Eng)
47 langgam (Eng)
49 ibawal (Eng)
51 Arts and Science (abbrev)
53 Nicaragua (ISO abbrev) #nordis.net

Last week’s solution
Share

Leave a Reply