Letters: Explanation of ‘No Vote’ to House Bill 6475

By REP. FRANCE CASTRO
ACT TEACHERS PARTYLIST
www.nordis.net

Ginoong Speaker, Ang kinatawan pong ito ay lubos na sumusuporta sa ating mga kapatid na Moro para sa kanilang sariling pagpapasya at nagpupugay po ang kinatawang ito sa kanilang mahabang kasaysayan ng paglaban sa mga mananakop upang ipagtanggol ang lupain at ang mamamayang Pilipino.

Ngunit ako po ay bumoboto ng NO sa House Bill 6475 dahil naniniwala po ako na hindi ito magbibigay ng tunay na pagbabago para sa mga Moro nating kapatid dahil nasa ilalim pa rin ng oppressive, anti-people laws at sistemang hawak ng makapangyarihan laban sa walang kapangyarihan, sistemang pabor lamang sa mayayaman at puro pasakit para sa mga mahihirap–mga sosyo-ekonomikong ugat ng kahirapan. Di mabubuwag, halimbawa, ang mga dinastiya. Di pa rin mahahawakan at makokontrol ng Bangsamoro ang kanilang mga lupaing ninuno at mga rekurso nito na dapat ay kanilang magagamit para sa sariling kapakanan.

Sa sektor ng edukasyon Ginoong Speaker, kitang-kita ang mga epekto ng pagpapanatili ng Bangsamoro sa ilalim ng mga mapanupil na batas at bulok na sistema. Walang makabuluhang pagbabago sa sistema at prinsipyo ng budgeting, so ano ang kasiguruhan na mabibigyan ng sapat na pondo ang sektor kung never na tumaas ang pondo para sa edukasyon ng bansa sa 6% ng GDP na international standard? Sa makatuwid ay di rin mabibigyan ng sapat na MOOE ang public schools natin sa ARMM, in the first place ay di pa rin magko-construct ng sapat na bilang ng mga eskwelahan para magbigay ng libreng edukasyon.

Anong kasiguruhan na ang sweldo ng mga guro at kawani ay tataas, kung sa ngayon ay tumatanggi ang pambansang pamahalaan na bigyan na sila ng substantial salary increases?

Anong kasiguruhan na bibigyan sila ng sapat na benepisyo kung sa kasalukuyang sistema ay hindi sumasabay ang mga benepisyo ng titser sa ARMM sa benepisyo ng mga guro na sa ilalim ng DepEd? Halimbawa ay ang chalk allowance clothing allowance, at PBB. Anong kasiguruhan na mawawala ang kontraktwalisasyon na bumibiktima sa libu-libong mga guro at non-teaching employees ng ARMM?

Sa ganito pong kalagayan Mr. Speaker bumoboto po tayo ng NO.# nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.