Kilos-Protesta ng magsasaka para sa karapatan at serbisyong panlipunan

Ni DEO MONTESCLAROS
www.nordis.net

SANTIAGO CITY, Isabela — Nagtipon noong Hunyo 2 ang humigit-kumulang 50 delegado ng konseho ng Danggayan, alyansa ng magsasaka sa Cagayan Valley, mula sa iba’t ibang probinsya sa nasabing rehiyon. Layon ng nasabing aktibidad na pagkaisahin ang magsasaka sa pagsusuri sa kasalukuyang katangian ng gobyernong Duterte, sa pambansang kalagayan ng magbubukid at ang mga lokal na pakikibaka at mga usaping ng magsasaka sa Cagayan Valley.

Pangunahing pwersa: Pagtatalakay ni Ka Daning Ramos sa tungkulin ng kilusang magsasaka sa pakikibaka para sa lupa at kapayapaan. 

Ayon kay Danilo “Ka Daning” Ramos, tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), na mahalaga ang pagtitipon ng mga magsasaka, manggagawang-bukid at manggagawa sa agrikultura upang pagkaisahin sa iisang panawagan, pagsusuri sa kasalukuyang kalagayan, at programa ng pagkilos laban sa naghaharing pasista at diktador na rehimeng US-Duterte.

“Naghubad na ng magskara si Duterte at malinaw ang kanyang piniling paglingkuran ay ang malalaking panginoong maylupa at mga dayuhang korporasyon upang pagtulungan na kamkamin ang mga lupang sakahan ng mga mahihirap na magsasaka sa bansa,” paliwanag ni Ramos.

Patuloy na kinakaharap ng magsasaka sa Cagayan Valley ang malawakang pangangakam at pagkakait sa karapatan sa lupa sa anyo ng mataas na interes sa pautang ng farm inputs, mataas na abang sa panginoong maylupa, mababang presyo ng produktong agrikultural, at pagpasok ng dambuhalang minahan at iba pang proyekto.

Dagdag pa na pasanin ang sunod-sunod na kalamidad, matagal na tagtuyot at pananalasa ng Bagyong Lawin, na dinanas ng mga magsasaka sa rehiyon noong 2017 na hanggang sa kasalukuyan ay nakikibaka para sa kanilang karapatan sa serbisyo at ayuda mula sa pamahalaan para sa mga nasalanta.

Pinaliwanag ni Isabelo Adviento, tagapangulo ng Danggayan Cagayan Valley, na ang magsasaka ang pangunahing dumanas ng hirap at pasakit sa mga nagdaang mga kalamidad. Ayon sa kanya ang tuloy-tuloy na kahirapan ng magsasaka ang nagtutulak sa kanila na militanteng makibaka para sa kanilang karapatan sa lupa.

“Pinatunayan ng mga serye ng bungkalan sa Cagayan Valley na ang magsasaka ay hindi papayag na maapi at mapagsamantalahan. Lalaban tayo hanggat nananatili tayo sa ganitong kalagayan,” ani Adviento sa kanyang pagtatalakay ng lokal na kalagayan ng magsasaka.

Magkakasa ang Danggayan ng pagkilos sa darating na Hunyo 11 upang ipanawagan sa DAR ang libreng pamamahagi ng lupa na susundan ng pagkilos sa tanggapan ng DSWD upang idulog ang serbisyo at ayuda para sa mga biktima ng Bagyong Lawin. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.