Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

HUNYO 24, 2018
ACROSS 1 salubungan ng dalawang ilog (Ilok)
8 bayan sa Cotabato karatig ng Kabacan
15 akala (Pang)
16 bayan sa Rizal karatig ng Pililla
17 dating pangalan ng Shariff Aguak, Maguindanao

18 pwersahang pagkuha (Pil)
19 gallon (abbrev)
20 batang kambing (Eng)
21 tigyawat (Eng)
22 dulo ng mukha (Tag)
24 pirmahan (Tag)
27 laban sa mababaw na dahilan (Tag)
28 sandata (Kalinga, Tinggian)
32 batong uling (Eng)
33 ika-8 letra ng alpabetong Greek
34 balat na katad (Ilok)
36 gud __: magandang umaga sa txt
37 kilala din bilang (Eng abbrev)
39 magkudkud ng niyog (Ilok)
41 bayan sa Surigao del Sur karatig ng Barobo
45 magpahinga (Ilok)
47 pagsisisi (Ilok)
50 pasyalan ng tao na maraming hayop (Eng)
51 tenyente (Eng abbrev)
53 asukal (Eng)
54 maigsi (Ilok)
58 pagalingin ang sakit (Eng)
60 ang gusto ko (Tag)
61 punta kung saan-saan (Tag)
62 bayan sa Quezon karatig ng Pagbilao
64 may mga pakpak (Eng)
65 mga ikot hal. sa karera ng bisikleta (Eng)
66 Muhammad ___, bantog na boksingero
69 hamog sa damuhan (Eng)
70 bansa sa West Africa karatig ng Ghana
71 bayan sa Cavite karatig ng Naic
75 pareho ng 62-Across
77 bayan sa Pangasinan karatig ng Mangatarem
78 binalewala (Eng)
79 kapatid ng trumpeta at plauta (Eng)

DOWN
1 palayaw nina Samuel at Samantha
2 talo (Ilok)
3 katawan (Ilok)
4 bakod (Ilok)
5 hindi (Eng prefix)
6 pagsandok ng kanin (Ilok)
7 alinman (Eng)
8 lumakad (Ilok)
9 kunin (Ilok)
10 gawing katad na walang tannin (Eng)
11 Arnold Jaramillo, martir ng NPA sa Abra
12 kabiserang bayan ng Ifugao
13 bayan at isla sa Quezon
14 kaugnay ng mga Malay
16 bahay kubo, sa Mexico
21 sa Bibliya, ang unang lalaki
22 ___, humbug! sabi ni Scrooge
23 kulay at bulaklak (Sp > Pil)
25 moda ng daloy ng kuryente (Eng abbrev)
26 bayan sa Camarines Sur karatig ng Tigaon
29 gago, pero babae (Sp > Pil)
30 malaking bubuyog (Ilok)
31 sa Bibliya, ang tatlong hari (Latin)
33 anyo, daloy, balangkas (Ilok)
35 bayan sa Cavite karatig ng Naic
37 Alcoholics Anonymous (abbrev)
38 ahensyang paniktik ng Unyon Sobyet
40 bayan sa Capiz karatig ng Sigma
42 ubos (Ilok)
43 pangunahing syudad ng Bikol
44 wala (Ilok)
46 kung, kapag (Ilok)
48 bansa na Persia ang dating pangalan
49 walisan (Ilok)
51 lente (Eng)
52 tarheta (Eng)
55 bayan sa Batangas karatig ng Malvar
56 tradisyunal na sayaw Tinggian bilang pagsalubong sa bukana ng nayon
57 eksamen para sa abugasya
58 mas maliit kaysa sugpo (Tag)
59 syudad sa timog California (abbrev)
62 nag-iisa (Eng)
63 walis (Ilok)
66 pinaigsing anibersaryo (Pil)
67 higit (Tag)
68 ngayon na (Ilok)
70 batang musmos (Eng)
71 alkitran (Eng)
72 tingin sa sarili (Lat > Eng)
73 tipo ng alak (Eng)
74 bago pa (Eng)
76 tipikal na kapartner ni Pa#

Sungbat ti Hunyo 17, 2018

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.