Aklat ng mga tula, tugon sa hamon sa loob ng piitan

Ni SHERWIN DE VERA
www.nordis.net

Sa kasalukuyang lipunan kung saan pilit na sinisikil ang kalayaan sa malayang pamamahayag at sinaklot ng komersyalisadong kaisipan, nasusukat ang hangganan ng pagiging makata at manlilikha. Totoo ito lalo na sa mga progresibo at makabayang manunulat na nagiging target ng pangigipit at pananakot ng pamahalaan.

Nitong nakaraan, naging isa ako sa maraming manunulat at aktibistang pinaratangan ng gawagawang kaso, napiit at ngayon ay tinaguriang “terorista” ng marahas na administrasyon ni Duterte. Ngunit ang akdang ito ay hindi kaugnay sa akin, ito ay para sa isang indibidwal at kanyang nahabing mga tula at sulatin sa gitna ng pagkakapiit.

Nakalaya sa kulungan noong Agosto 1 ng nakaraang taon si Rene Boy Abiva, makata, manunulat, aktibista. Hinuli siya ng military at pulis noong Disiembre 28, 2012 sa Tuguegarao City, Cagayan at ipiniit gamit ang gawagawang kaso na 12 “counts of murder.”

Sa darating na Hunyo 8, ipagbibigay alam sa publiko ang aklat na naglalaman ng kanyang mga likha habang nasa piitan – ang Tuligsa at iba pang tula. Gaganapin ito sa Popular Bookstore, #305 FLP Building, Tomas Morato Avenue, Quezon City mula 4:00 ng hapon hanggang 7:00 ng gabi.

Dapat na masapol na ang layunin ng lahat ng porma ng pandarahas, pananakot at pangigipit ng estado ay para pahinain hanggang baliin ang determinasyon ng mga aktibistang makibaka para sa katarungang panlipunan at tunay na demokrasya. Mahalaga ang wastong aktitud at pananaw kaugnay dito sa mga kalagayang tinutugis o nasa piitan ka ng gobyerno dahil sa iyong pampulitikang paniniwala.

Napakaganda ng tinuran ni Abiva sa Prologo ng kanyang aklat kaugnay sa kung papaano dapat ito harapin. Ika niya: Napakalaking hamon kasi kung paano mo maipapakita ang iyong pagtuligsa sa namamayaning kaayusan kahit ikaw ay nakakulong. Para sa akin, hindi sa kulungan natatapos ang laban. Kailangang ipagpatuloy ang pagtuligsa sa namamayaning bulok na lipunan.

Ang nilalaman ng aklat na sulatin, mula sa Prologo hanggang sa salaysay kaugnay sa may akda ay nagsasaad ng hindi-matinag na determinasyong ipagpatuloy ang makatarungang laban ng mamamayan. Gamit ang malikhaing isip, panulat at papel naisalarawan ni Abiva ang pangaraw-araw na takbo ng buhay sa piitan – ang hirap, sakripisyo at pangungulila.

Sinasalamin ng bawat likha ang pagiging mapagmatyag ng isang aktibista sa mga kaganapan, maging sa malilit na detalye. Malinaw sa mga sulatin ang nanatiling talas ng pagsusuri at paglalapat ng pambansa-demokratikong pananaw at tindig kaugnay sa iba’t ibang usapin at kalagayan.

Ang librong Tuligsa at iba pang tula ni Abiva ay isang mahusay na materyal upang unawain ang kahalagahan ng paglikha ng mga sulating hindi lamang naglalarawan ng kalagayan, kundi naglalahad ng dapat gawin upang baguhin ang makakolonyal at malapyudal na lipunan. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.